ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 20
Export Excel :
96. Butnian K., Muangman N., Totanarungroj K., Wonglaksanapimon S. .
Differentiation Between the Malignant Mesothelioma of Pleura and Pleural Metastasis with Contrast Enhanced CT, Is It Possible? .
Siriraj Medical Journal.  2021.  73  (9): 594-602.
Department : Radiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
97. Cao R., Zhong X., Afshari S., Felker E., Suvannarerg V., Tubtawee T., Vangala S., Scalzo F., Raman S., Sung K. .
Performance of Deep Learning and Genitourinary Radiologists in Detection of Prostate Cancer Using 3-T Multiparametric Magnetic Resonance Imaging .
Journal of Magnetic Resonance Imaging.  2021.  54  (2): 474-483.
Department : Radiology
Journal Name : Journal of Magnetic Resonance Imaging
Source : Scopus
98. Cappellini, Maria Domenica; Taher, Ali T.; Piga, Antonio; Shah, Farrukh; Voskaridou, Ersi; Viprakasit, Vip; Porter, John B.; Hermine, Olivier; Neufeld, Ellis J.; Thompson, Alexis A.; Tang, Derek; Yu, Peiwen; Guo, Shien; Shetty, Jeevan K.; Miteva, Dimana; Zinger, Tatiana; Backstrom, Jay T.; Oliva, Esther Natalie .
Effects of Luspatercept on Health-Related Quality Of Life Outcomes For Patients With Transfusion-Dependent Beta-Thalassaemia In The BELIEVE Trial .
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY.  2021.  193  191-193.
Department : Pediatrics
Journal Name : BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY
Source : ISI
99. Cartwright B., Bruce H.M., Kershaw G., Cai N., Othman J., Gattas D., Robson J.L., Hayes S., Alicajic H., Hines A., Whyte A., Chaikittisilpa N., Southwood T.J., Forrest P., Totaro R.J., Bannon P.G., Dunkley S., Chen V.M., Dennis M. .
Hemostasis, coagulation and thrombin in venoarterial and venovenous extracorporeal membrane oxygenation: the HECTIC study .
Scientific Reports.  2021.  11  (1):
Department : Anesthesiology
Journal Name : Scientific Reports
Source : Scopus
100. Chadbunchachai W, Lohsiriwat V, Paonariang K. .
Long-term Outcomes After Anal Fistula Surgery: Results From Two University Hospitals in Thailand .
Ann Coloproctol.  2021. 
Department : Surgery
Journal Name : Ann Coloproctol
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now