ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 19
Export Excel :
91. Buayam W, Punchuklang W, Udompunthurak S, Vichitvejpaisal P.
Volume and pH of Gastric Contents in Patients Undergoing Gynecologic Laparoscopic Surgery during Emergence from General Anesthesia: A Prospective Observational Study.
J Med Assoc Thai.  2021.  104  (1): 38-43.
Department : Anesthesiology
Journal Name : J Med Assoc Thai
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
92. Buayam W., Punchuklang W., Udompunthurak S., Vichitvejpaisal P. .
Volume and pH of gastric contents in patients undergoing gynecologic laparoscopic surgery during emergence from general anesthesia: A prospective observational study .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2021.  104  (1): 38-43.
Department : Anesthesiology/ฝ่ายวิจัย
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
93. Bunpeng N, Boriboonhirunsarn D, Boriboonhirunsarn C, Sawangpanyangkura T, Tansriratanawong K. .
Association between gestational diabetes mellitus and periodontitis via the effect of reactive oxygen species in peripheral blood cells .
J Periodontol.  2021. 
Department : ฝ่ายทันตกรรม/Obstetrics and Gynecology
Journal Name : J Periodontol
Source : Pubmed
94. Bunyaratavej S., Srinonprasert V., Kiratiwongwan R., Wongdama S., Leeyaphan C. .
Onychomycosis in older adults: The age and associated factors affecting the complete cure rate .
Australasian Journal of Dermatology.  2021. 
Department : Medicine/Dermatology
Journal Name : Australasian Journal of Dermatology
Source : Scopus
95. Buranaporn P., Dankulchai P., Jaikuna T., Prasartseree T. .
Relation between DIR recalculated dose based CBCT and GI and GU toxicity in postoperative prostate cancer patients treated with VMAT .
Radiotherapy and Oncology.  2021.  157  8-14.
Department : Radiology
Journal Name : Radiotherapy and Oncology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now