ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 18
Export Excel :
86. Brimson J.M., Brimson S., Prasanth M.I., Thitilertdecha P., Malar D.S., Tencomnao T. .
The effectiveness of Bacopa monnieri (Linn.) Wettst. as a nootropic, neuroprotective, or antidepressant supplement: analysis of the available clinical data .
Scientific Reports.  2021.  11  (1):
Department : Siriraj Research Group in Immunobiology and Therapeutic Sciences
Journal Name : Scientific Reports
Source : Scopus
87. Brimson J.M., Prasanth M.I., Malar D.S., Brimson S., Thitilertdecha P., Tencomnao T. .
Drugs that offer the potential to reduce hospitalization and mortality from SARS-CoV-2 infection: The possible role of the sigma-1 receptor and autophagy .
Expert Opinion on Therapeutic Targets.  2021.  25  (6): 435-449.
Department : Siriraj Research Group in Immunobiology and Therapeutic Sciences
Journal Name : Expert Opinion on Therapeutic Targets
Source : Scopus
88. Brimson J.M., Prasanth M.I., Malar D.S., Thitilertdecha P., Kabra A., Tencomnao T., Prasansuklab A. .
Plant polyphenols for aging health: Implication from their autophagy modulating properties in age-associated diseases .
Pharmaceuticals.  2021.  14  (10):
Department : Siriraj Research Group in Immunobiology and Therapeutic Sciences
Journal Name : Pharmaceuticals
Source : Scopus
89. BS K.K., Mendoza M., Kiratisin P., Thanh T.D., Streit J.M., Sader H.S. .
Antimicrobial susceptibility of Gram-negative organisms from Southeast Asia .
International Journal of Antimicrobial Agents.  2021.  58  (41): 50-51.
Department : Microbiology
Journal Name : International Journal of Antimicrobial Agents
Source : Scopus
90. Buaboonnam J., Takpradit C., Viprakasit V., Narkbunnam N., Vathana N., Phuakpet K., Sanpakit K., Pongtanakul B. .
Long-term effectiveness, safety, and tolerability of twice-daily dosing with deferasirox in children with transfusion-dependent thalassemias unresponsive to standard once-daily dosing .
Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases.  2021.  13  (1):
Department : Pediatrics
Journal Name : Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now