ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 15
Export Excel :
71. Boonchai W, Wongdama S, Kumpangsin T, Bunyavaree M, Pruksaeakanan C, Chaiyabutr C. .
The Value of Patch Testing With Shoe Material Samples in Patients Suspected of Shoe Allergic Contact Dermatitis .
Dermatitis.  2021. 
Department : Dermatology
Journal Name : Dermatitis
Source : Pubmed
72. Booncharoen P., Boonchai W., Akarasereenont P., Tripatara P. .
A comparative study of chemical constituents and safety of Thai herbal medicated oil formula and traditional medicated oil .
Journal of Complementary and Integrative Medicine.  2021. 
Department : Pharmacology/Center of Applied Thai Traditional Medicine/Dermatology
Journal Name : Journal of Complementary and Integrative Medicine
Source : Scopus
73. Boondam Y, Tantisira MH, Tilokskulchai K, Tapechum S, Pakaprot N .
Acute enhancing effect of a standardized extract of Centella asiatica (ECa 233) on synaptic plasticity: an investigation via hippocampal long-term potentiation .
Pharmaceutical Biology.  2021.  59  (1): 367-374.
Department : Physiology
Journal Name : Pharmaceutical Biology
Source : Pubmed
74. Boondam Y, Tantisira MH, Tilokskulchai K, Tapechum S, Pakaprot N. .
Acute enhancing effect of a standardized extract of Centella asiatica (ECa 233) on synaptic plasticity: an investigation via hippocampal long-term potentiation .
Pharm Biol.  2021.  59  (1): 367-374.
Department : Physiology
Journal Name : Pharm Biol
Source : Pubmed
75. Boonsaen T., Choksakunwong S., Lertwattanarak R. .
Prevalence of and Factors Associated with Diabetic Retinopathy in Patients with Diabetes Mellitus at Siriraj Hospital – Thailand’s Largest National Tertiary Referral Center .
Psychology Research and Behavior Management.  2021.  14  4945-4957.
Department : Preventive and Social Medicine/Medicine
Journal Name : Psychology Research and Behavior Management
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now