ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
Export Excel :
66. Bhargava V., Jasuja S., Wai T.S.C., Bhalla A.K., Sagar G., Jha V., Ramachandran R., Sahay M., Alexander S., Vachharajani T., Lydia A., Mostafi M., Pisharam J.K., Jacob C., Gunawan A., Leong G.B., Thwin K.T., Agrawal R.K., Vareesangthip K., Tanchanco R., Choong L., Herath C., Lin C.-C., Akhtar S.F., Alsahow A., Rana D.S., Rajapurkar M.M., Kher V., Verma S., Krishnaswamy S., Gupta A., Bahl A., Gupta A., Khanna U.B., Varughese S., Gallieni M. .
Peritoneal dialysis: Status report in South and South East Asia .
Nephrology.  2021. 
Department : Medicine
Journal Name : Nephrology
Source : Scopus
67. Bianchi, P.; van Beers, E. J.; Vives Corrons, J. -L.; Glader, B.; Glenthoj, A.; Kanno, H.; Kuo, K. H. M.; Lander, C.; Layton, D. M.; Pospisilova, D.; Viprakasit, V.; Williams, J.; Yan, Y.; Mcgee, B.; Grace, R. F. .
BASELINE CHARACTERISTICS BY AGE OF A GLOBAL COHORT OF PATIENTS DIAGNOSED WITH PYRUVATE KINASE DEFICIENCY - A DESCRIPTIVE ANALYSIS FROM THE PEAK REGISTRY .
HAEMATOLOGICA.  2021.  106  (10): 107-108.
Department : Pediatrics
Journal Name : HAEMATOLOGICA
Source : ISI
68. Bizjak M., Košnik M., Dinevski D., Thomsen S.F., Fomina D., Borzova E., Kulthanan K., Meshkova R., Ahsan D.M., Al-Ahmad M., Altrichter S., Bauer A., Brockstädt M., Costa C., Demir S., Fachini Criado R., Ensina L.F., Gelincik A., Giménez-Arnau A.M., Gonçalo M., Gotua M., Holm J.G., Inomata N., Kasperska-Zajac A., Khoshkhui M., Klyucharova A., Kocatürk E., Lu R., Makris M., Maltseva N., Miljković J., Pasali M., Paulino M., Pesqué D., Peter J., Ramón G.D., Ritchie C., Rodrigues Valle S.O., Rudenko M., Sikora A., de Souza Lima E.M., Wagner N., Xepapadaki P., Xue X., Zhao Z., Terhorst-Molawi D., Maurer M. .
Risk factors for systemic reactions in typical cold urticaria: Results from the COLD-CE study .
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology.  2021. 
Department : Dermatology
Journal Name : Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology
Source : Scopus
69. Bonora E., Chakrabarty S., Kellaris G., Tsutsumi M., Bianco F., Bergamini C., Ullah F., Isidori F., Liparulo I., Diquigiovanni C., Masin L., Rizzardi N., Cratere M.G., Boschetti E., Papa V., Maresca A., Cenacchi G., Casadio R., Martelli P., Matera I., Ceccherini I., Fato R., Raiola G., Arrigo S., Signa S., Sementa A.R., Severino M., Striano P., Fiorillo C., Goto T., Uchino S., Oyazato Y., Nakamura H., Mishra S.K., Yeh Y.-S., Kato T., Nozu K., Tanboon J., Morioka I., Nishino I., Toda T., Goto Y.-I., Ohtake A., Kosaki K., Yamaguchi Y., Nonaka I., Iijima K., Mimaki M., Kurahashi H., Raams A., Macinnes A., Alders M., Engelen M., Linthorst G., De Koning T., Den Dunnen W., Dijkstra G., Van Spaendonck K., Van Gent D.C., Aronica E.M., Picco P., Carelli V., Seri M., Katsanis N., Duijkers F.A.M., Taniguchi-Ikeda M., De Giorgio R. .
Biallelic variants in LIG3 cause a novel mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy .
Brain.  2021.  144  (5): 1451-1466.
Department : Pathology
Journal Name : Brain
Source : Scopus
70. Boonarkart C., Suptawiwat O., Ruangrung K., Maneechotesuwan K., Auewarakul P. .
Microparticles from human the lower airway show inhibitory activity against respiratory syncytial virus .
Archives of Virology.  2021. 
Department : Medicine/Microbiology
Journal Name : Archives of Virology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now