ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1313 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Barchiesi R., Chanthongdee K., Domi E., Gobbo F., Coppola A., Asratian A., Toivainen S., Holm L., Augier G., Xu L., Augier E., Heilig M., Barbier E. .
Stress-induced escalation of alcohol self-administration, anxiety-like behavior, and elevated amygdala Avp expression in a susceptible subpopulation of rats .
Addiction Biology.  2021. 
Department : Physiology
Journal Name : Addiction Biology
Source : Scopus
62. Barker S., Daniels L., Chang Y.-S., Chikovani T., DunnGalvin A., Gerdts J.D., Gerth Van Wijk R., Gibbs T., Villarreal Gonzalez R.V., Guzman-Avilan R.I., Hanna H., Hossny E., Kolotilina A., Ortega Martell J.A., Pacharn P., de Lira Quezada C.E., Sibanda E., Stukus D., Tham E.H., Venter C., Gonzalez-Diaz S.N., Levin M.E., Martin B., Warner J.O., Munblit D. .
Allergy education and training for physicians .
World Allergy Organization Journal.  2021.  14  (10):
Department : Pediatrics
Journal Name : World Allergy Organization Journal
Source : Scopus
63. Barker S., Daniels L., Chang Y.-S., Chikovani T., DunnGalvin A., Gerdts J.D., Gerth Van Wijk R., Gibbs T., Villarreal Gonzalez R.V., Guzman-Avilan R.I., Hanna H., Hossny E., Kolotilina A., Ortega Martell J.A., Pacharn P., de Lira Quezada C.E., Sibanda E., Stukus D., Tham E.H., Venter C., Gonzalez-Diaz S.N., Levin M.E., Martin B., Warner J.O., Munblit D. .
Allergy education and training for physicians .
World Allergy Organization Journal.  2021.  14  (10):
Department : Pediatrics
Journal Name : World Allergy Organization Journal
Source : Scopus
64. Barker, Sally; Daniels, Lydia; Chang, Yoon-Seok; Chikovani, Tinatin; DunnGalvin, Audrey; Gerdts, Jennifer D.; Wijk, Roy Gerth Van; Gibbs, Trevor; Gonzalez, Rosalaura V. Villarreal; Guzman-Avilan, Rosa I.; Hanna, Heather; Hossny, Elham; Kolotilina, Anastasia; Martell, Jose Antonio Ortega; Pacharn, Punchama; Quezada, Cindy E. de Lira; Sibanda, Elopy; Stukus, David; Tham, Elizabeth Huiwen; Venter, Carina; Gonzalez-Diaz, Sandra N.; Levin, Michael E.; Martin, Bryan; Warner, John O.; Munblit, Daniel .
Allergy education and training for physicians .
WORLD ALLERGY ORGANIZATION JOURNAL.  2021.  14  (10):
Department : Pediatrics
Journal Name : WORLD ALLERGY ORGANIZATION JOURNAL
Source : ISI
65. Bauer M., Glenn T., Achtyes E.D., Alda M., Agaoglu E., Altınbaş K., Andreassen O.A., Angelopoulos E., Ardau R., Vares E.A., Aydin M., Ayhan Y., Baethge C., Bauer R., Baune B.T., Balaban C., Becerra-Palars C., Behere A.P., Behere P.B., Belete H., Pariwatcharakul P., Ratta-apha W.
Variations in seasonal solar insolation are associated with a history of suicide attempts in bipolar I disorder .
International Journal of Bipolar Disorders.  2021.  9  (1):
Department : Psychiatry
Journal Name : International Journal of Bipolar Disorders
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now