ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 45
Export Excel :
221. Churojana A, Sakarunchai I, Aurboonyawat T, Chankaew E, Withayasuk P, Sangpetngam B. .
Efficiency of Endovascular Therapy for Bilateral Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistula .
World Neurosurgery.  2020. 
Department : Radiology/Surgery
Journal Name : World Neurosurgery
Source : Scopus
222. Cioccari L, Bitker L, Toh L, Hacking D, Cutuli SL, Osawa EA, Yanase F, Naorungroj T, Luethi N, Michalopoulos A, Woo S, Wang J, Eastwood GM, Weinberg L, Bellomo R. .
Prolonged postoperative cerebral oxygen desaturation after cardiac surgery: A prospective observational study .
Eur J Anaesthesiol.  2020. 
Department : Medicine
Journal Name : Eur J Anaesthesiol
Source : Pubmed
223. Claimon A, Tantranont N, Claimon T.
18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography/computed tomography for preoperative planning in a rare case of hyperfunctional bilateral adrenocortical carcinoma and review of literatures.
World J Nucl Med.  2020.  19  (3): 301-305.
Department : pathology/Radiology
Journal Name : World J Nucl Med
Source : Pubmed
224. Coccolini F., Ceresoli M., McGreevy D.T., Sadeghi M., Pirouzram A., Toivola A., Skoog P., Idoguchi K., Kon Y., Ishida T., Matsumura Y., Matsumoto J., Reva V., Maszkowski M., Fugazzola P., Tomasoni M., Cicuttin E., Ansaloni L., Zaghi C., Sibilla M.G., Cremonini C., Bersztel A., Caragounis E.-C., Falkenberg M., Handolin L., Oosthuizen G., Szarka E., Manchev V., Wannatoop T., Chang S.W., Kessel B., Hebron D., Shaked G., Bala M., Ordoñez C.A., Hibert-Carius P., Chiarugi M., Nilsson K.F., Larzon T., Gamberini E., Agnoletti V., Catena F., Hörer T.M. .
Aortic balloon occlusion (REBOA) in pelvic ring injuries: preliminary results of the ABO Trauma Registry .
Updates in Surgery.  2020. 
Department : Surgery
Journal Name : Updates in Surgery
Source : Scopus
225. Coelho A., Prassaparo T., Mansilha A., Kappelle J., Naylor R., de Borst G.J. .
Critical Appraisal on the Quality of Reporting on Safety and Efficacy of Transcarotid Artery Stenting With Flow Reversal .
Stroke.  2020.  51  (9): 2863-2871.
Department : Surgery
Journal Name : Stroke
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now