ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 30
Export Excel :
146. Chantrapanichkul P., Indhavivadhana S., Wongwananuruk T., Techatraisak K., Dangrat C., Sa-nga-areekul N. .
Prevalence of type 2 diabetes mellitus compared between lean and overweight/obese patients with polycystic ovarian syndrome: a 5-year follow-up study .
Archives of Gynecology and Obstetrics.  2020.  301  (3): 809-816.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Archives of Gynecology and Obstetrics
Source : Scopus
147. Chantrarat T., Krittayaphong R. .
Oral anticoagulation and cardiovascular outcomes in patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease in Asian Population, Data from the COOL-AF Thailand registry .
International Journal of Cardiology.  2020. 
Department : Medicine
Journal Name : International Journal of Cardiology
Source : Scopus
148. Chao T.-F., Joung B., Takahashi Y., Lim T.W., Choi E.-K., Chan Y.-H., Guo Y., Sriratanasathavorn C., Oh S., Okumura K., Lip G.Y.H. .
2021 Focused Update Consensus Guidelines of the Asia Pacific Heart Rhythm Society on Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: Executive Summary .
Thrombosis and Haemostasis.  2020. 
Department : Her Majesty Cardiac Center
Journal Name : Thrombosis and Haemostasis
Source : Scopus
149. Chaowattanapanit S., Choonhakarn C., Salao K., Winaikosol K., Julanon N., Wongjirattikarn R., Foocharoen C., Sompornrattanaphan M. .
Increased serum IL-31 levels in chronic spontaneous urticaria and psoriasis with pruritic symptoms .
Heliyon.  2020.  6  (12):
Department : Medicine
Journal Name : Heliyon
Source : Scopus
150. Charatcharoenwitthaya P., Karaketklang K., Aekplakorn W. .
Cigarette Smoking Increased Risk of Overall Mortality in Patients With Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Nationwide Population-Based Cohort Study .
Frontiers in Medicine.  2020.  7 
Department : Medicine
Journal Name : Frontiers in Medicine
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now