ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 250
Export Excel :
1246. Zinboonyahgoon N, Srisuma S, Limsawart W, Rice ASC, Suthisisang C. .
Medicinal cannabis in Thailand: 1-year experience after legalization .
Pain.  2020. 
Department : Anesthesiology
Journal Name : Pain
Source : Pubmed
1247. Zinboonyahgoon N., Abrecht C.R., Narang S. .
Peripheral nerve blocks .
Essentials of Interventional Cancer Pain Management.  2020.  167-181.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Essentials of Interventional Cancer Pain Management
Source : Scopus
1248. Zorron Cheng Tao Pu L., Yamamura T., Nakamura M., Esaki M., Kaosombatwattana U., Rodriguez M.R., Edwards S., Burt A.D., Singh R., Hirooka Y., Fujishiro M. .
Learning curve for mastery of colorectal endoscopic submucosal dissection: Perspectives from a large Japanese cohort .
JGH Open.  2020. 
Department : Medicine
Journal Name : JGH Open
Source : Scopus
1249. Zuberbier, T.; Aberer, W.; Asero, R.; Latiff, A. H. Abdul; Baker, D.; Ballmer-Weber, B.; Bernstein, J. A.; Bindslev-Jensen, C.; Brzoza, Z.; Bedrikow, R. Buense; Canonica, G. W.; Church, M. K.; Craig, T.; Danilycheva, I., V; Dressler, C.; Ensina, L. F.; Gimenez-Arnau, A.; Godse, K.; Goncalo, M.; Grattan, C.; Hebert, J.; Hide, M.; Kaplan, A.; Kapp, A.; Katelaris, C. H.; Kocaturk, E.; Kulthanan, K.; Larenas-Linnemann, D.; Leslie, T. A.; Magerl, M.; Mathelier-Fusade, P.; Meshkova, R. Y.; Metz, M.; Nast, A.; Nettis, E.; Oude-Elberink, H.; Rosumeck, S.; Saini, S. S.; Sanchez-Borges, M.; Schmid-Grendelmeier, P.; Staubach, P.; Sussman, G.; Toubi, E.; Vena, G. A.; Vestergaard, C.; Wedi, B.; Werner, R. N.; Zhao, Z.; Maurer, M. .
EAACI/GA(2)LEN/EDF/WAO guidelines for the definition, classification, diagnosis and treatment of urticaria .
ALERGOLOGIA POLSKA-POLISH JOURNAL OF ALLERGOLOGY.  2020.  7  (1): 1-28.
Department : Dermatology
Journal Name : ALERGOLOGIA POLSKA-POLISH JOURNAL OF ALLERGOLOGY
Source : ISI
1250. วสุ เลิศสิริภัทรจิตร, ฉันทชา สิทธิจรูญ, รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา, วรัทพร สิทธิจรูญ .
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลการเข้าเรียน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล .
Siriraj Med Bull.  2020.  13  (2): 120-126.
Department : Physiology
Journal Name : Siriraj Med Bull
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now