ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 249
Export Excel :
1241. Zaw K., Greer K., Aung-Htut M.T., Mitrpant C., Veedu R.N., Fletcher S., Wilton S.D. .
Consequences of Making the Inactive Active Through Changes in Antisense Oligonucleotide Chemistries .
Frontiers in Genetics.  2020.  10 
Department : Biochemistry
Journal Name : Frontiers in Genetics
Source : Scopus
1242. Zhang J.-J., Ye F., Xu K., Kan J., Tao L., Santoso T., Munawar M., Tresukosol D., Li L., Sheiban I., Li F., Tian N.-L., Rodríguez A.E., Paiboon C., Lavarra F., Lu S., Vichairuangthum K., Zeng H., Chen L., Zhang R., Ding S., Gao F., Jin Z., Hong L., Ma L., Wen S., Wu X., Yang S., Yin W.-H., Zhang J., Wang Y., Zheng Y., Zhou L., Zhou L., Zhu Y., Xu T., Wang X., Qu H., Tian Y., Lin S., Liu L., Lu Q., Li Q., Li B., Jiang Q., Han L., Gan G., Yu M., Pan D., Shang Z., Zhao Y., Liu Z., Yuan Y., Chen C., Stone G.W., Han Y., Chen S.-L. .
Multicentre, randomized comparison of two-stent and provisional stenting techniques in patients with complex coronary bifurcation lesions: the DEFINITION II trial .
European heart journal.  2020.  41  (27): 2523-2536.
Department : Her Majesty Cardiac Center
Journal Name : European heart journal
Source : Scopus
1243. Zhang S., Wang W., Sawhney J.P.S., Krittayaphong R., Kim H.-S., Nhan V.T., Lee S.W.-L., Ong T.K., Chin C.T., Pocock S.J., Huo Y., Qian J., Ge J. .
Antithrombotic management and long-term outcomes following percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome in Asia .
International Journal of Cardiology.  2020. 
Department : Medicine
Journal Name : International Journal of Cardiology
Source : Scopus
1244. Zheng B., Huo Y., Lee S.W.L., Sawhney J.P.S., Kim H.-S., Krittayaphong R., Pocock S.J., Nhan V.T., Alonso Garcia A., Chin C.T., Jiang J., Jan S., Vega A.M., Hayashi N., Ong T.K. .
Long-term antithrombotic management patterns in Asian patients with acute coronary syndrome: 2-year observations from the EPICOR Asia study .
Clinical Cardiology.  2020. 
Department : Medicine
Journal Name : Clinical Cardiology
Source : Scopus
1245. Zhou D., Duyvesteyn H.M.E., Chen C.-P., Huang C.-G., Chen T.-H., Shih S.-R., Lin Y.-C., Cheng C.-Y., Cheng S.-H., Huang Y.-C., Lin T.-Y., Ma C., Huo J., Carrique L., Malinauskas T., Ruza R.R., Shah P.N.M., Tan T.K., Rijal P., Donat R.F., Godwin K., Buttigieg K.R., Tree J.A., Radecke J., Paterson N.G., Supasa P., Mongkolsapaya J., Screaton G.R., Carroll M.W., Gilbert-Jaramillo J., Knight M.L., James W., Owens R.J., Naismith J.H., Townsend A.R., Fry E.E., Zhao Y., Ren J., Stuart D.I., Huang K.-Y.A. .
Structural basis for the neutralization of SARS-CoV-2 by an antibody from a convalescent patient .
Nature Structural and Molecular Biology.  2020. 
Department : Research and Development
Journal Name : Nature Structural and Molecular Biology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now