ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 240
Export Excel :
1196. Wongpraparut, N.; Pengchata, P.; Piyophirapong, S.; Pongakasira, R.; Maneechotesuwan, K. .
Indoleamine 2,3 dioxygenase (IDO) as a new predictor for advance coronary artery diseases .
EUROPEAN HEART JOURNAL.  2020.  41  1295-1295.
Department : Medicine/Clinical Pathology/Siriraj Hospital
Journal Name : EUROPEAN HEART JOURNAL
Source : ISI
1197. Wongsawat E., Avirutnan P., Kim Y.-W., Suputtamongkol Y. .
Performance of two commercial dengue NS1 rapid tests for the diagnosis of adult patients with dengue infection .
Siriraj Medical Journal.  2020.  72  (1): 74-78.
Department : Medicine /Research and Development
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
1198. Wongsawat J, Vivong N, Suttha P, Utayamakul S, Aumpornareekul S, Chewcharat A, Chokephaibulkit K. .
Zika Virus Disease Comparing Children and Adults in a Dengue-Endemic Setting .
Am J Trop Med Hyg.  2020. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Am J Trop Med Hyg
Source : Pubmed
1199. Wongsuwan, P.; Vanitchpongphan, S.; Tantisiriwat, K.; Sooksatian, K.; Sittiwong, W.; Dankulchai, P. .
The first study in outcomes and toxicity of definite VMAT for prostate cancer in Southeast Asia .
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY.  2020.  152  S611-S611.
Department : Radiology
Journal Name : RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY
Source : ISI
1200. Wongtrakul W., Charoenngam N., Ponvilawan B., Ungprasert P. .
Allergic rhinitis and risk of systemic lupus erythematosus: A systematic review and meta-analysis .
International Journal of Rheumatic Diseases.  2020. 
Department : Siriraj Hospital/Medicine /Pharmacology
Journal Name : International Journal of Rheumatic Diseases
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now