ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 20
Export Excel :
96. Bunyaratavej, Sumanas; Limphoka, Pichaya; Kiratiwongwan, Rungsima; Leeyaphan, Charussri .
SURVEY OF SKIN AND NAIL FUNGAL INFECTIONS BY SUBJECT AGE AMONG THAI ADULTS AND THE ETIOLOGICAL ORGANISMS .
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH.  2020.  50  (6): 1132-1138.
Department : Dermatology
Journal Name : SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
Source : ISI
97. Bunyaratavej, Sumanas; Limphoka, Pichaya; Kiratiwongwan, Rungsima; Leeyaphan, Charussri .
COMPARISON OF PATIENT AND CLINICAL DIFFERENCES BETWEEN SUPERFICIAL SKIN INFECTIONS DUE TO MICROSPORUM CANIS AND TRICHOPHYTON RUBRUM .
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH.  2020.  51  (1): 124-128.
Department : Dermatology
Journal Name : SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
Source : ISI
98. Bunyaratavej, Sumanas; Ongsri, Punyawee; Kiratwongwan, Rungsima; Limphoka, Pichaya; Leeyaphan, Charussri .
A randomized controlled trial comparing 2.5% and 5% benzoyl peroxide gel for treatment of pitted keratolysis .
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY.  2020.  83  (6): AB25-AB25.
Department : Dermatology
Journal Name : JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
Source : ISI
99. Buranakitjaroen P., Wanthong S., Sukonthasarn A. .
Asian management of hypertension: Current status, home blood pressure, and specific concerns in Thailand .
Journal of Clinical Hypertension.  2020. 
Department : Medicine
Journal Name : Journal of Clinical Hypertension
Source : Scopus
100. Buraphat P., Niyomnaitham S., Pongpaibul A., Maneerattanaporn M. .
Calcium polystyrene sulfonate-induced gastrointestinal tract necrosis and perforation .
Acta gastro-enterologica Belgica.  2020.  82  (4): 542-543.
Department : Pharmacology/Pathology/Medicine
Journal Name : Acta gastro-enterologica Belgica
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now