ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Auiwattanakul S, Chittawatanarat K, Chaiwat O, Morakul S, Kongsayreepong S, Ungpinitpong W, Yutthakasemsunt S, Buranapin S. .
Characters of Nutrition Status and Energy-delivery Patterns of the University-based Surgical Intensive Care Units in Thailand (Multi-center THAI-SICU Study). .
Med Arch.  2018.  72  (1): 36-40.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Med Arch
Source : Pubmed
32. Aupy J., Wongwiangjunt S., Wang Z.I., Wu G., Alexopoulos A. .
Subcortical SISCOM hyperperfusion: Should we pay more attention to it? .
Seizure.  2018.  62  43-48.
Department : Medicine
Journal Name : Seizure  / IF = 2.839
Source : Scopus
33. Aurpibul L, Kariminia A, Vibol U, Fong MS, Le ON, Hansudewechakul R, Bunupuradah T, Kurniati N, Chokephaibulkit K, Kumarasamy N, Wati DK, Yusoff NKN, Razali KAM, Nallusamy RA, Sohn AH, Lumbiganon P; TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database (TApHOD) of IeDEA Asia-Pacific. .
Seroprevalence of Hepatitis B Among HIV-infected Children and Adolescents Receiving Antiretroviral Therapy in the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. .
Pediatr Infect Dis J.  2018.  37  (8): 788-793.
Department : Pediatrics
Journal Name : Pediatr Infect Dis J  / IF = 2.305
Source : Pubmed
34. Azmi N.H.M., Suppiah S., Liong C.W., Noor N.M., Said S.M., Hanafi M.H., Kaewput C., Saad F.F.A., Vinjamuri S. .
Reliability of standardized uptake value normalized to lean body mass using the liver as a reference organ, in contrast-enhanced 18F-FDG PET/CT imaging .
Radiation Physics and Chemistry.  2018.  147  35-39.
Department : Radiology
Journal Name : Radiation Physics and Chemistry
Source : Scopus
35. Bacigalupo A., Oneto R., Schrezenmeier H., Hochsmann B., Dufour C., Kojima S., Zhu X., Chen X., Issaragrisil S., Chuncharunee S., Chul Jeong D., Giammarco S., Teresa Van Lint M., Zheng Y., Vallejo C. .
Erratum to: First line treatment of aplastic anemia with thymoglobuline in Europe and Asia: Outcome of 955 patients treated 2001-2012 (American Journal of Hematology, (2018), 93, 5, (643-648), 10.1002/ajh.25081) .
American Journal of Hematology.  2018.  94  (1): 165.
Department : Siriraj Center for Excellence in Stem Cell Research
Journal Name : American Journal of Hematology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now