ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 41
Export Excel :
201. Hutachuda P, Hanamornroongruang S, Pattanaprichakul P, Chanyachailert P, Sitthinamsuwan P. .
Interobserver Reliability of Histopathologic Features for Distinguishing Between Cutaneous Polyarteritis Nodosa and Superficial Thrombophlebitis. .
Histopathology.  2018. 
Department : Pathology/Dermatology
Journal Name : Histopathology
Source : Pubmed
202. Iamthanaporn K, Chareancholvanich K, Pornrattanamaneewong C. .
Reasons for revision of failed hemiarthroplasty: Are there any differences between unipolar and bipolar? .
European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology.  2018.  1-7.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology
Source : Pubmed
203. Iempridee T., Wiwithaphon S., Piboonprai K., Pratedrat P., Khumkhrong P., Japrung D., Temisak S., Laiwejpithaya S., Chaopotong P., Dharakul T. .
Identification of reference genes for circulating long noncoding RNA analysis in serum of cervical cancer patients .
FEBS Open Bio.  2018.  8  (11): 1844-1854.
Department : Obstetrics and Gynecology/Immunology
Journal Name : FEBS Open Bio  / IF = 1.782
Source : Scopus
204. Iemsawatdikul K., Pacharn P., Jaingam S., Nawapun K., Phithakwatchara N., Wataganara T. .
Current status and future prospects of magnetic resonance imaging in perinatal medicine .
Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.  2018.  12  (2): 89-93.
Department : Obstetrics and Gynecology/Radiology
Journal Name : Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology  / IF = 0.291
Source : Scopus
205. Imaroonrak S, Jamnieankal P, Hosiri T, Phattharayuttawat S, Phijitplakas T, Sumalrot T, Auampradit N .
The Effect of Molding the Plasticine on Creativity in Early Childhood .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2018.  101  (1): S47-S50.
Department : Psychiatry
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now