ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 36
Export Excel :
176. Ekwattanakit S, Siritanaratkul N, Viprakasit V. .
A prospective analysis for prevalence of complications in Thai nontransfusion-dependent Hb E/beta-thalassemia and alpha-thalassemia (Hb H disease) .
American Journal of Hematology.  2018.  93  (5): 623-629.
Department : Pediatrics/Medicine
Journal Name : American Journal of Hematology  / IF = 5.303
Source : Scopus
177. Faksri K, Xia E, Ong RT, Tan JH, Nonghanphithak D, Makhao N, Thamnongdee N, Thanormchat A, Phurattanakornkul A, Rattanarangsee S, Ratanajaraya C, Suriyaphol P, Prammananan T, Teo YY, Chaiprasert A. .
Comparative whole-genome sequence analysis of Mycobacterium tuberculosis isolated from tuberculous meningitis and pulmonary tuberculosis patients. .
Scientific Reports.  2018.  8  (1):
Department : Microbiology/Research and Development/Drug Resistant Tuberculosis Laboratory
Journal Name : Scientific Reports
Source : Pubmed
178. Fellmeth G, Rose-Clarke K, Zhao C, Busert LK, Zheng Y, Massazza A, Sonmez H, Eder B, Blewitt A, Lertgrai W, Orcutt M, Ricci K, Mohamed-Ahmed O, Burns R, Knipe D, Hargreaves S, Hesketh T, Opondo C, Devakumar D. .
Health impacts of parental migration on left-behind children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. .
Lancet.  2018.  392  (10164): 2567-2582.
Department : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
Journal Name : Lancet
Source : Pubmed
179. Finkenstaedt T., Siriwanarangsun P., Statum S., Biswas R., Anderson K.E., Bae W.C., Chung C.B. .
The calcaneal crescent in patients with and without plantar fasciitis: An ankle MRI study .
American Journal of Roentgenology.  2018.  211  (5): 1075-1082.
Department : Radiology
Journal Name : American Journal of Roentgenology  / IF = 3.125
Source : Scopus
180. Flynn L.L., Mitrpant C., Pitout I.L., Fletcher S., Wilton S.D. .
Antisense Oligonucleotide-Mediated Terminal Intron Retention of the SMN2 Transcript .
Molecular Therapy - Nucleic Acids.  2018.  11  91-102.
Department : Biochemistry
Journal Name : Molecular Therapy - Nucleic Acids
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now