ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 31
Export Excel :
151. Churojana A., Lakkhanawat S., Chailerd O., Boonchai T., Cognard C. .
Cranial dural arteriovenous fistulas: Can noninvasive imaging predict angiographic findings? .
Siriraj Medical Journal.  2018.  70  (4): 289-297.
Department : Radiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
152. Churojana A., Mongkolratnan A., Sangpetngam B., Aurboonyawat T., Chankaew E., Withayasuk P., Songsaeng D., Cognard C. .
A comparison of mechanical thrombectomy for large vessel occlusion in acute ischemic stroke between patients with and without atrial fibrillation .
Siriraj Medical Journal.  2018.  70  (4): 278-283.
Department : Surgery/Radiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
153. Churojana A., Songsaeng D., Khumtong R., Aurboonyawat T., Chankaew E., Chewvit P., Suwanbundit A. .
Cranial dural arteriovenous shunts: An evaluation of the outcome .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2018.  101  (4):
Department : Radiology/Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
154. Chutichetpong P., Cheeveewattanagul N., Srilohasin P., Rijiravanich P., Chaiprasert A., Surareungchai W. .
Rapid screening drug susceptibility test in tuberculosis using sandwich electrochemical immunosensor .
Analytica Chimica Acta.  2018.  1025  108-117.
Department : Drug Resistant Tuberculosis Fund Laboratory/Microbiology
Journal Name : Analytica Chimica Acta
Source : Scopus
155. Chutvanichkul B., Vattanaviboon P., Mas-oodi S., U-pratya Y., Wanachiwanawin W. .
Labile iron pool as a parameter to monitor iron overload and oxidative stress status in β-thalassemic erythrocytes .
Cytometry Part B - Clinical Cytometry.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : Cytometry Part B - Clinical Cytometry  / IF = 2.757
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now