ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 27
Export Excel :
131. Chokesuwattanaskul R., Thongprayoon C., Pachariyanon P., Sharma K., Ungprasert P., Bathini T., Cheungpasitporn W. .
Erectile dysfunction and atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis .
International Journal of Urology.  2018.  25  (8): 752-757.
Department : Research and Development
Journal Name : International Journal of Urology  / IF = 1.941
Source : Scopus
132. Chongkolwatana C., Limviriyakul S., Slisatkorn W., Pongsapich W. .
Aggressive fibromatosis of neck and superior mediastinum: A case report .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2018.  101  (6): 859-862.
Department : Otorhinolaryngology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.375
Source : Scopus
133. Chongmelaxme B., Phisalprapa P., Manthaisong R., Dilokthornsakul P., Chaiyakunapruk N. .
Correction to: Weight Reduction and Pioglitazone are Cost-Effective for the Treatment of Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Thailand (PharmacoEconomics, (2018), 10.1007/s40273-018-0736-0) .
PharmacoEconomics.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : PharmacoEconomics
Source : Scopus
134. Chongmelaxme B., Phisalprapa P., Sawangjit R., Dilokthornsakul P., Chaiyakunapruk N. .
Weight Reduction and Pioglitazone are Cost-Effective for the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Thailand .
PharmacoEconomics.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : PharmacoEconomics
Source : Scopus
135. Chongpison Y, Rerknimitr P, Hurst C, Mongkolpathumrat P, Palapinyo S, Chularojanamontri L, Srinoulprasert Y, Rerkpattanapipat T, Chanprapaph K, Disphanurat W, Chakkavittumrong P, Tovanabutra N, Srisuttiyakorn C, Sukasem C, Tuchinda P, Baiardini I, Klaewsongkram J. .
Reliability and validity of the Thai Drug Hypersensitivity Quality of Life Questionnaire: a multi-center study. .
Int J Qual Health Care.  2018. 
Department : Immunology/Dermatology
Journal Name : Int J Qual Health Care  / IF = 2.554
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now