ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 22
Export Excel :
106. Chartpitak T., Tulakarnwong S., Riansuwan K., Kiratisin P., Nasongkla N. .
Vancomycin-impregnated polymer on Schanz pin for prolonged release and antibacterial application .
Journal of Drug Delivery Science and Technology.  2018.  47  223-229.
Department : Orthopaedic Surgery/Microbiology
Journal Name : Journal of Drug Delivery Science and Technology  / IF = 2.297
Source : Scopus
107. Charussri Leeyaphan, Koichi Makimura, Chiaki Yamanishi, Sumanas Bunyaratavej, Carren Hau, Yayoi Tada, Wichit Suthammarak, Supannee Kaewsutthi, Sutasinee Phaitoonwattanakij, Shinichi Watanabe .
PCR-Based Diagnosis of Neoscytalidium dimidiatum Infection Using Internal Transcribed Spacer 1 Region of Ribosomal DNA Primers .
siriraj medical journal.  2018.  70  (1): 28-35.
Department : Dermatology/Biochemistry
Journal Name : siriraj medical journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
108. Charussri Leeyaphan, M.D.*, Sumanas Bunyaratavej, M.D.*, Navaporn Chadchavalpanichaya, M.D. C.Ped**, Chuda Rujitharanawong, M.D.*, Sutasinee Phaitoonwattanakij, M.D.*, Lalita Matthapan, B.Sc.* .
Clinical and Laboratory Findings in Trauma-Induced Nail Dystrophy versus Onychomycosis .
Siriraj Medical Journal.  2018.  70  (6): 490-495.
Department : Dermatology/Rehabilitation Medicine
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
109. Chatpornvorarux S., Maleesatharn A., Rungmaitree S., Wittawatmongkol O., Phongsamart W., Lapphra K., Kongstan N., Khumcha B., Chokephaibulkit K. .
Delayed Seroreversion in HIV-exposed Uninfected Infants .
The Pediatric infectious disease journal.  2018.  38  (1): 65-69.
Department : Pediatrics
Journal Name : The Pediatric infectious disease journal  / IF = 2.305
Source : Scopus
110. Chatree S., Sitticharoon C., Maikaew P., Uawithya P., Chearskul S. .
Adipose Y5R mRNA is higher in obese than non-obese humans and is correlated with obesity parameters .
Experimental Biology and Medicine.  2018.  243  (9): 786-795.
Department : Physiology
Journal Name : Experimental Biology and Medicine
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now