ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 177
Export Excel :
881. Yiengpruksawan A., Akaraviputh T., Methasate A., Chinswangwatanakul V. .
Robotic surgery in Thailand: Current status and future development .
Siriraj Medical Journal.  2018.  70  (5): 466-470.
Department : Surgery
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
882. Yilmaz E., Wongkamchai S., Ramünke S., Koutsovoulos G., Blaxter M.L., Poppert S., Schaper R., von Samson-Himmelstjerna G., Krücken J. .
High genetic diversity in the Dirofilaria repens species complex revealed by mitochondrial genomes of feline microfilaria samples from Narathiwat, Thailand .
Transboundary and Emerging Diseases.  2018. 
Department : Parasitology
Journal Name : Transboundary and Emerging Diseases  / IF = 3.504
Source : Scopus
883. Yingcharoen P., Kongtes C., Arayachukiat S., Suvarnapunya K., Vummaleti S.V.C., Wannakao S., Cavallo L., Poater A., D' Elia V. .
Assessing the pKa-Dependent Activity of Hydroxyl Hydrogen Bond Donors in the Organocatalyzed Cycloaddition of Carbon Dioxide to Epoxides: Experimental and Theoretical Study .
Advanced Synthesis and Catalysis.  2018. 
Department : Immunology
Journal Name : Advanced Synthesis and Catalysis
Source : Scopus
884. Yodpijit N., Jongprasithporn M., Khawnuan U., Sittiwanchai T., Siriwatsopon J. .
Human-centered design of computerized prosthetic leg: A questionnaire survey for user needs assessment .
Advances in Intelligent Systems and Computing.  2018.  794  994-1005.
Department : Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
Journal Name : Advances in Intelligent Systems and Computing
Source : Scopus
885. Yokchom R, Laiwejpithaya S, Maneeprakorn W, Tapaneeyakorn S, Rabablert J, Dharakul T. .
Paper-based immunosensor with signal amplification by enzyme-labeled anti-p16(INK4a) multifunctionalized gold nanoparticles for cervical cancer screening. .
Nanomedicine.  2018.  14  (3): 1051-1058.
Department : Immunology/Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Nanomedicine
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now