ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 176
Export Excel :
876. Yainoy S., Hiranphan M., Phuadraksa T., Eiamphungporn W., Tiengrim S., Thamlikitkul V. .
Evaluation of the Rapid Polymyxin NP test for detection of colistin susceptibility in Enterobacteriaceae isolated from Thai patients .
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
Source : Scopus
877. Yamaguchi S, Sasaki K, Kato H, Fukudo S, Iwakiri R, Kamiya T, Motoya S, Murakami K, Nagahara A, Suzuki H, Watanabe T, Takahashi S, Chan FKL, Hahm KB, Kachintorn U, Ming FK, Rani AA, Sollano JD, Zhu Q. .
Questionnaire-Based Survey on Management of Ulcerative Colitis-Associated Cancer in East Asian Countries. .
Digestio.  2018.  99  (1): 86-94.
Department : Medicine
Journal Name : Digestio
Source : Pubmed
878. Yangthara B, Horrasith S, Paes B, Kitsommart R. .
Predictive factors for intensive birth resuscitation in a developing-country: A 5-year, single-center study. .
Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine.  2018. 
Department : Pediatrics/Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine  / IF = 1.493
Source : Scopus
879. Yeo YH, Ho HJ, Yang HI, Tseng TC, Hosaka T, Trinh HN, Kwak MS, Park YM, Fung JYY, Buti M, Rodriguez M, Treeprasertsuk S, Preda CM, Ungtrakul T, Charatcharoenwitthaya P, Li X, Li J, Zhang J, Le MH, Wei B, Zou B, Le A, et al. .
Factors Associated with Rates of HBsAg Seroclearance in Adults with Chronic HBV Infection: A systematic review and meta-analysis. .
Gastroenterology.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : Gastroenterology  / IF = 20.773
Source : Pubmed
880. Yeo, Yee Hui; Ho, Hsiu J.; Yang, Hwai-I; Tseng, Tai-Chung; Trinh, Huy N.; Park, Young Min; Hosaka, Tetsuya; Kwak, Min-Sun; Fung, James; Ungtrakul, Teerapat; Yu, Ming-Lung; Li, Jiayi; Zhang, Jian; Le, An K.; Sriprayoon, Tassanee; Tanwandee, Tawesak; Yuen, Man-Fung; Lee, Hyo-Suk; Suzuki, Fumitaka; Kobayashi, Mariko; Kao, Jia-Horng; Wu, Chun-Ying; Nguyen, Mindie H. .
Incidence and Predictors of HBsAg Seroclearance in 10,614 Untreated Patients on Long-Term Follow-up: A Collaborative Study from North America and Asia Pacific .
HEPATOLOGY.  2018.  68  132A-133A.
Department : Medicine
Journal Name : HEPATOLOGY  / IF = 14.079
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now