ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 170
Export Excel :
846. Wijarnpreecha K., Panjawatanan P., Manatsathit W., Cheungpasitporn W., Pungpapong S., Lukens F.J., Ungprasert P. .
Association Between Juxtapapillary Duodenal Diverticula and Risk of Choledocholithiasis: a Systematic Review and Meta-analysis .
Journal of Gastrointestinal Surgery.  2018. 
Department : Research and Development
Journal Name : Journal of Gastrointestinal Surgery  / IF = 2.813
Source : Scopus
847. Wijarnpreecha K., Panjawatanan P., Mousa O.Y., Cheungpasitporn W., Pungpapong S., Ungprasert P. .
Heavy Coffee Consumption and Risk of Pancreatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis .
Digestive Diseases and Sciences.  2018. 
Department : Research and Development
Journal Name : Digestive Diseases and Sciences  / IF = 2.819
Source : Scopus
848. Wijarnpreecha K., Panjawatanan P., Mousa O.Y., Cheungpasitporn W., Pungpapong S., Ungprasert P. .
Association between smoking and risk of primary sclerosing cholangitis: A systematic review and meta-analysis .
United European Gastroenterology Journal.  2018.  6  (4): 500-508.
Department : Research and Development
Journal Name : United European Gastroenterology Journal  / IF = 3.477
Source : Scopus
849. Wijarnpreecha K., Panjawatanan P., Thongprayoon C., Jaruvongvanich V., Ungprasert P. .
Sarcopenia and risk of nonalcoholic fatty liver disease: A meta-analysis .
Saudi Journal of Gastroenterology.  2018.  24  (1): 12-17.
Department : Medicine
Journal Name : Saudi Journal of Gastroenterology
Source : Scopus
850. Wijarnpreecha K., Panjawatanan P., Ungprasert P. .
Use of cannabis and risk of advanced liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C virus infection: A systematic review and meta-analysis .
Journal of Evidence-Based Medicine.  2018. 
Department : Research and Development
Journal Name : Journal of Evidence-Based Medicine
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now