ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17
Export Excel :
81. Chaisri, Urai; Chaicumpa, Wanpen .
Evolution of Therapeutic Antibodies, Influenza Virus Biology, Influenza, and Influenza Immunotherapy .
BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL.  2018. 
Department : Parasitology
Journal Name : BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
Source : ISI
82. Chaithongyot S., Chomanee N., Charngkaew K., Udomprasert A., Kangsamaksin T. .
Aptamer-functionalized DNA nanosphere as a stimuli-responsive nanocarrier .
Materials Letters.  2018.  214  72-75.
Department : Pathology
Journal Name : Materials Letters  / IF = 2.687
Source : Scopus
83. Chaiwiriyawong W, Sricharunrat T, Udomchaiprasertkul W, Rukrung C, Ratreewijit W, Suntharayuth T, Khanpaeng P, Chinswangwatanakul V, Phanthunane C, Ungtrakul T, Lamlertthon W, Siripongpreeda B .
The Study of Mismatch Repair [MMR] Genes and Clinicopathological Risk Factors in Treatment of Stage-II Colon Cancer: Preliminary Report of 2-Year Follow-up at Chulabhorn Hospital .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2018.  101  (6): S113-S118.
Department : Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
84. Chaiyapak T, Borges K, Williams A, Banh T, Vasilevska-Ristovska J, Allen U, Parekh RS, Hébert D. .
Incidence of Cytomegalovirus DNAemia in Pediatric Kidney Transplant Recipients after Cessation of Antiviral Prophylaxis. .
Transplantation.  2018. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Transplantation  / IF = 3.960
Source : Pubmed
85. Chaiyasoot K., Sarasak R., Pheungruang B., Dawilai S., Pramyothin P., Boonyasiri A., Supapueng O., Jassil F.C., Yamwong P., Batterham R.L. .
Evaluation of a 12-week lifestyle education intervention with or without partial meal replacement in Thai adults with obesity and metabolic syndrome: A randomised trial .
Nutrition and Diabetes.  2018.  8  (1):
Department : Medicine/Research Centre of Nutrition Support/Research and Development
Journal Name : Nutrition and Diabetes
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now