ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 169
Export Excel :
841. Wijarnpreecha K, Thongprayoon C, Boonpheng B, Panjawatanan P, Sharma K, Ungprasert P, Pungpapong S, Cheungpasitporn W. .
Nonalcoholic fatty liver disease and albuminuria: a systematic review and meta-analysis. .
Eur J Gastroenterol Hepatol.  2018. 
Department : Research and Development
Journal Name : Eur J Gastroenterol Hepatol
Source : Pubmed
842. Wijarnpreecha K., Ahuja W., Chesdachai S., Thongprayoon C., Jaruvongvanich V., Cheungpasitporn W., Ungprasert P. .
Obesity and the Risk of Colonic Diverticulosis: A Meta-analysis .
Diseases of the colon and rectum.  2018.  61  (4): 476-483.
Department : Medicine
Journal Name : Diseases of the colon and rectum
Source : Scopus
843. Wijarnpreecha K., Jaruvongvanich V., Cheungpasitporn W., Ungprasert P. .
Response to: Schizophrenia and celiac disease: which is the role of the gluten-free diet? .
European Journal of Gastroenterology and Hepatology.  2018.  30  (7): 806-806.
Department : Research and Development
Journal Name : European Journal of Gastroenterology and Hepatology
Source : Scopus
844. Wijarnpreecha K., Lou S., Panjawatanan P., Cheungpasitporn W., Pungpapong S., Lukens F.J., Ungprasert P. .
Cigarette smoking and risk of celiac disease: A systematic review and meta-analysis .
United European Gastroenterology Journal.  2018. 
Department : Research and Development
Journal Name : United European Gastroenterology Journal  / IF = 3.477
Source : Scopus
845. Wijarnpreecha K., Lou S., Panjawatanan P., Cheungpasitporn W., Pungpapong S., Lukens F.J., Ungprasert P. .
Association between diastolic cardiac dysfunction and nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis .
Digestive and Liver Disease.  2018.  50  (11): 1166-1175.
Department : Research and Development
Journal Name : Digestive and Liver Disease  / IF = 3.287
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now