ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 167
Export Excel :
831. Watanapa B., Patsadu O., Dajpratham P., Nukoolkit C. .
Post-Fall Intelligence Supporting Fall Severity Diagnosis Using Kinect Sensor .
Applied Computational Intelligence and Soft Computing.  2018. 
Department : Rehabilitation medicine
Journal Name : Applied Computational Intelligence and Soft Computing
Source : Scopus
832. Watanitanon A., Lyons V.H., Lele A.V., Krishnamoorthy V., Chaikittisilpa N., Chandee T., Vavilala M.S. .
Clinical epidemiology of adults with moderate traumatic brain injury .
Critical Care Medicine.  2018.  46  (5): 781-787.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Critical Care Medicine  / IF = 6.630
Source : Scopus
833. Wattanapanitch M, Damkham N, Potirat P, Trakarnsanga K, Janan M, U-Pratya Y, Kheolamai P, Klincumhom N, Issaragrisil S. .
One-step genetic correction of hemoglobin E/beta-thalassemia patient-derived iPSCs by the CRISPR/Cas9 system. .
Stem Cell Res Ther.  2018.  9  (1):
Department : Medicine/Biochemistry/Research and Development/Siriraj Center of Excellence for Stem Cell Research
Journal Name : Stem Cell Res Ther
Source : Scopus
834. Wattanapanitch M, Ritthaphai A, Park C, Boonkaew B, Netsrithong R, Pattanapanyasat K, Limsiri P, Vatanashevanopakorn C. .
Generation of a human induced pluripotent stem cell line (MUSIi001-A) from caesarean section scar fibroblasts using Sendai viral vectors. .
Stem Cell Res.  2018.  27  105-108.
Department : Biochemistry/Research and Development/Siriraj Center for Regenerative Medicine/Immunology/Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Stem Cell Res  / IF = 1.829
Source : Scopus
835. Weber W.P., Haug M., Kurzeder C., Bjelic-Radisic V., Koller R., Reitsamer R., Fitzal F., Biazus J., Brenelli F., Urban C., Paulinelli R.R., Blohmer J.-U., Heil J., Hoffmann J., Matrai Z., Catanuto G., Galimberti V., Gentilini O., Barry M., Hadar T., Allweis T.M., Olsha O., Cardoso M.J., Gouveia P.F., Rubio I.T., de Boniface J., Svensjö T., Bucher S., Dubsky P., Farhadi J., Fehr M.K., Fulco I., Ganz-Blättler U., Günthert A., Harder Y., Hauser N., Kappos E.A., Knauer M., Landin J., Mechera R., Meani F., Montagna G., Ritter M., Saccilotto R., Schwab F.D., Steffens D., Tausch C., Zeindler J., Soysal S.D., Lohsiriwat V., Kovacs T., Tansley A., Wyld L., Romics L., El-Tamer M., Pusic A.L., Sacchini V., Gnant M. .
Oncoplastic Breast Consortium consensus conference on nipple-sparing mastectomy .
Breast Cancer Research and Treatment.  2018.  172  (3): 523-537.
Department : Surgery
Journal Name : Breast Cancer Research and Treatment  / IF = 3.605
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now