ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 166
Export Excel :
826. Waraporn Boonsomjint, Monthira Maneerattanaporn, Aphinya Charoensak .
Correlation between Timed Barium Esophagogram and the Eckardt Stage in Achalasia .
siriraj medical journal.  2018.  70  (1): 60-65.
Department : Radiology/Medicine
Journal Name : siriraj medical journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
827. Warapornmongkholkul, Anchalee; Howteerakul, Nopporn; Suwannapong, Nawarat; Soparattanapaisarn, Nopadol .
Self-efficacy, social support, and quality of life among primary family-member caregivers of patients with cancer in Thailand .
JOURNAL OF HEALTH RESEARCH.  2018.  32  (2): 111-122.
Department : Medicine
Journal Name : JOURNAL OF HEALTH RESEARCH
Source : ISI
828. Washirasaksiri C, Raksasagulwong P, Chouriyagune C, Phisalprapa P, Srivanichakorn W. .
Accuracy and the factors influencing the accuracy of death certificates completed by first-year general practitioners in Thailand .
BMC Health Serv Res.  2018.  18  (1):
Department : Medicine
Journal Name : BMC Health Serv Res
Source : Scopus
829. Wataganara T., Gosavi A., Nawapun K., Vijayakumar P.D., Phithakwatchara N., Choolani M., Su L.L., Biswas A., Mattar C.N.Z. .
Model surgical training: Skills acquisition in fetoscopic laser photocoagulation of monochorionic diamniotic twin placenta using realistic simulators .
Journal of Visualized Experiments.  2018.  2018  (133):
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Journal of Visualized Experiments
Source : Scopus
830. Wataganara T., Leetheeragul J., Pongprasobchai S., Sutantawibul A., Phatihattakorn C., Angsuwathana S. .
Prediction and prevention of pre-eclampsia in Asian subpopulation .
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.  2018.  44  (5): 813-830.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now