ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 165
Export Excel :
821. Wanitphakdeedecha R., Ungaksornpairote C., Kaewkes A., Sathaworawong A., Vanadurongwan B., Lektrakul N. .
A pilot study comparing the efficacy of two formulations of botulinum toxin type A for muscular calves contouring .
Journal of Cosmetic Dermatology.  2018.  17  (6): 984-990.
Department : Dermatology/Radiology/Orthopaedic Surgery
Journal Name : Journal of Cosmetic Dermatology  / IF = 1.529
Source : Scopus
822. Wannachalee T., Jantanapornchai N., Suphadirekkul K., Sirinvaravong S., Owattanapanich W. .
Multiple myeloma concealed by adrenal Cushing syndrome: A case report and review of the literature .
Journal of Medical Case Reports.  2018.  12  (1):
Department : Medicine
Journal Name : Journal of Medical Case Reports  / IF = 0.793
Source : Scopus
823. Wannachalee T., Turcu A.F., Auchus R.J. .
Mifepristone in the treatment of the ectopic adrenocorticotropic hormone syndrome .
Clinical Endocrinology.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : Clinical Endocrinology  / IF = 3.077
Source : Scopus
824. Wannarong T., Muangchan C. .
High burden of skin sclerosis is associated with severe organ involvement in patients with systemic sclerosis and systemic sclerosis overlap syndrome .
Rheumatology International.  2018.  38  (12): 2279-2288.
Department : Medicine
Journal Name : Rheumatology International  / IF = 1.952
Source : Scopus
825. Waranaree Winayanuwattikun, M.D., Leena Chularojanamontri, M.D., Papapit Tuchinda, M.D., Penvadee Pattanaprichakul, M.D., Kanokvalai Kulthanan, M.D. .
Rituximab Treatment for Paraneoplastic Pemphigus Associated with Follicular B-Cell Lymphoma: A Case Report and Review of Treatment Outcome .
Siriraj Medical Journal.  2018.  70  (6): 523-528.
Department : Dermatology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now