ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 162
Export Excel :
806. Vinaiphat A., Thongboonkerd V. .
Chaperonomics in leptospirosis .
Expert Review of Proteomics.  2018.  15  (7): 569-579.
Department : Research and Development
Journal Name : Expert Review of Proteomics  / IF = 3.489
Source : Scopus
807. Viprakasit V., Ajlan A., Aydinok Y., Al Ebadi B.A.A., Dewedar H., Ibrahim A.S., Ragab L., Trad O., Wataify A.S., Wong L.L.L., Taher A.T. .
MRI for the diagnosis of cardiac and liver iron overload in patients with transfusion-dependent thalassemia: An algorithm to guide clinical use when availability is limited .
American Journal of Hematology.  2018. 
Department : Pediatrics
Journal Name : American Journal of Hematology
Source : Scopus
808. Viprakasit V., Ekwattanakit S. .
Clinical Classification, Screening and Diagnosis for Thalassemia .
Hematology/Oncology Clinics of North America.  2018.  32  (2): 193-211.
Department : Pediatrics
Journal Name : Hematology/Oncology Clinics of North America
Source : Scopus
809. Vogel J.P., Chawanpaiboon S., Moller A.-B., Watananirun K., Bonet M., Lumbiganon P. .
The global epidemiology of preterm birth .
Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology.  2018. 
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology
Source : Scopus
810. Von Bormann B., Von Bormann S., Zander R. .
‘A wise man proportions his belief to the evidence’ (David Hume) [Kommentar zur aktuellen WHO-Empfehlung zur Wundinfektionsprävention] .
Anasthesiologie und Intensivmedizin.  2018.  59  211-219.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Anasthesiologie und Intensivmedizin  / IF = 0.880
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now