ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 161
Export Excel :
801. Viarasilpa T., Panyavachiraporn N., Osman G., Parres C., Varelas P., Van Harn M., Mayer S.A. .
Electrographic Seizures in Patients with Acute Encephalitis .
Neurocritical Care.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : Neurocritical Care  / IF = 3.163
Source : Scopus
802. Vichianin Y., Kareesaw A., Chawalparit O., Ohki M. .
Optimizing fractional intensity threshold for FSL-Brain Extraction Tool (BET) and comparing with freeSurfer on 3D T1W MR images .
Siriraj Medical Journal.  2018.  70  (5): 391-396.
Department : Radiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : Scopus
803. Vijarnsorn C., Durongpisitkul K., Chungsomprasong P., Bositthipichet D., Ketsara S., Titaram Y., Chanthong P., Kanjanauthai S., Soongswang J. .
Contemporary survival of patients with pulmonary arterial hypertension and congenital systemic to pulmonary shunts .
PLoS ONE.  2018.  13  (4):
Department : Pediatrics
Journal Name : PLoS ONE
Source : Scopus
804. Vijayan, Ramani; Afshan, Gauhar; Bashir, Khalid; Cardosa, Mary; Chadha, Madhur; Chaudakshetrin, Pongparadee; Hla, Khin Myo; Joshi, Muralidhar; Javier, Francis O.; Kayani, Asif Gul; Musba, Andi Takdir; Nimmaanrat, Sasikaan; Pantjawibowo, Dwi; Que, Jocelyn C.; Vijayanand, Palanisamy .
Tramadol: a valuable treatment for pain in Southeast Asian countries .
JOURNAL OF PAIN RESEARCH.  2018.  11  2567-2575.
Department : Anesthesiology
Journal Name : JOURNAL OF PAIN RESEARCH
Source : ISI
805. Vinaiphat A, Charngkaew K, Thongboonkerd V. .
More complete polarization of renal tubular epithelial cells by artificial urine. .
Cell Death Discov.  2018. 
Department : Immunology/Research and Development/Pathology
Journal Name : Cell Death Discov
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now