ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 150
Export Excel :
746. Thongon, Songkran; Ekcharoenkul, Kanda; Leelaporn, Amornrut; Kiratisin, Pattarachai; Ngamskulrungroj, Popchai .
EFFICACY EVALUATION OF DETECTING AND IDENTIFYING BACTERIAL ENDOCARDITIS AGENTS FROM BLOOD CULTURES BY MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION IONIZATION-TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY .
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH.  2018.  49  (3): 428-437.
Department : Microbiology
Journal Name : SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH  / IF = 0.817
Source : ISI
747. Thongprayoon C, Acharya P, Acharya C, Chenbhanich J, Bathini T, Boonpheng B, Sharma K, Wijarnpreecha K, Ungprasert P, Gonzalez Suarez ML, Cheungpasitporn W. .
Hypocalcemia and bone mineral density changes following denosumab treatment in end-stage renal disease patients: a meta-analysis of observational studies. .
Osteoporos Int.  2018. 
Department : Research and Development
Journal Name : Osteoporos Int
Source : Pubmed
748. Thongprayoon C, Chokesuwattanaskul R, Bathini T, Khoury NJ, Sharma K, Ungprasert P, Prasitlumkum N, Aeddula NR, Watthanasuntorn K, Salim SA, Kaewput W, Koller FL, Cheungpasitporn W. .
Epidemiology and Prognostic Importance of Atrial Fibrillation in Kidney Transplant Recipients: A Meta-Analysis. .
J Clin Med.  2018.  7  (10):
Department : Research and Development
Journal Name : J Clin Med  / IF = 5.583
Source : Pubmed
749. Thongprayoon C., Hatch S.T., Kaewput W., Sharma K., Ungprasert P., Wijarnpreecha K., D’Costa M., Mao M.A., Cheungpasitporn W. .
The effects of probiotics on renal function and uremic toxins in patients with chronic kidney disease; a meta-analysis of randomized controlled trials .
Journal of Nephropathology.  2018.  794  (3): 106-114.
Department : Research and development
Journal Name : Journal of Nephropathology  / IF = 1.804
Source : Scopus
750. Thongprayoon C., Kaewput W., Hatch S.T., Bathini T., Sharma K., Wijarnpreecha K., Ungprasert P., D’Costa M., Mao M.A., Cheungpasitporn W. .
Effects of Probiotics on Inflammation and Uremic Toxins Among Patients on Dialysis: A Systematic Review and Meta-Analysis .
Digestive Diseases and Sciences.  2018. 
Department : Research and Development
Journal Name : Digestive Diseases and Sciences  / IF = 2.819
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now