ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
Export Excel :
66. Bunyaratavej, Sumanas; Limphoka, Pichaya; Leeyaphan, Charussri; Salakshna, Nuntida .
Unveiling the hidden: The eclipsed effect of nondermatophyte infection and mixed-infection onychomycosis .
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY.  2018.  79  (3): AB307-AB307.
Department : Dermatology
Journal Name : JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY  / IF = 6.898
Source : ISI
67. Bunyoo C, Wiriyaukaradecha K, Sritana N, Udomchaiprasertkul W, Tantirukdham N, Tongsom J, Auewarakul C .
Prevalence of JAK2V617F Mutation in 1,247 Thai Patients with Suspected Myeloproliferative Neoplasms .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2018.  101  (6): S157-S164.
Department : Medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
68. Buranasinsup S., Kulpeanprasit S., Kong-Ngoen T., Jangsangthong A., Sookrung N., Chaicumpa W., Indrawattana N. .
Prevalence of the multi-drug resistance of shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from pigs in central Thailand .
Chiang Mai Journal of Science.  2018.  45  (1): 21-32.
Department : Parasitology/Research and Development
Journal Name : Chiang Mai Journal of Science
Source : Scopus
69. Cahn P, Sax PE, Squires K, Molina JM, Ratanasuwan W, Rassool M, Bloch M, Xu X, Zhou Y, Homony B, Hepler D, Teppler H, Hanna GJ, Nguyen BY, Greaves W; ONCEMRK Study Group. .
Raltegravir 1200 mg Once Daily vs 400 mg Twice Daily, With Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate, for Previously Untreated HIV-1 Infection: Week 96 Results From ONCEMRK, a Randomized, Double-Blind, Noninferiority Trial. .
J Acquir Immune Defic Syndr.  2018.  78  (5): 589-598.
Department : Clinical HIV Research Unit
Journal Name : J Acquir Immune Defic Syndr  / IF = 4.116
Source : Pubmed
70. Cai W., Bharadia L., Juffrie M., Cheah F.C., Quak S.H., Titapant V., van Elburg R., Ludwig T. .
Prevalence and Management of Functional Gastrointestinal Disorders in Infants: An Asian Perspective .
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.  2018.  21  (1): 76-77.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now