ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
Export Excel :
56. Boonyawat, Boonchai; Suksawat, Yiwa; Pacharn, Punchama; Suwanpakdee, Piradee; Traivaree, Chanchai .
X-Linked Chronic Granulomatous Disease: Initial Presentation with Intracranial Hemorrhage from Vitamin K Deficiency in Infant .
CASE REPORTS IN PEDIATRICS.  2018. 
Department : Pediatrics
Journal Name : CASE REPORTS IN PEDIATRICS
Source : ISI
57. Boriboonhirunsarn D., Sunsaneevithayakul P. .
Relationship between 50-g glucose challenge test and large for gestational age infants among pregnant women without gestational diabetes .
Journal of Obstetrics and Gynaecology.  2018. 
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Journal of Obstetrics and Gynaecology  / IF = 0.545
Source : Scopus
58. Boueiz A, Pham B, Chase R, Lamb A, Lee S, Naing ZZC, Cho MH, Parker MM, Sakornsakolpat P, Hersh CP, Crapo JD, Stergachis AB, Tal-Singer R, DeMeo DL, Silverman EK, Zhou X, Castaldi PJ; COPDGene investigators. .
Integrative Genomics Analysis Identifies ACVR1B as a Candidate Causal Gene of Emphysema Distribution. .
Am J Respir Cell Mol Biol.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : Am J Respir Cell Mol Biol  / IF = 3.785
Source : Pubmed
59. Boueiz A, Pham B, Chase R, Lamb A, Lee S, Naing ZZC, Cho MH, Parker MM, Sakornsakolpat P, Hersh CP, Crapo JD, Stergachis AB, Tal-Singer R, DeMeo DL, Silverman EK, Zhou X, Castaldi PJ; COPDGene investigators. .
Integrative Genomics Analysis Identifies ACVR1B as a Candidate Causal Gene of Emphysema Distribution. .
Am J Respir Cell Mol Biol.  2018. 
Department : Medicine
Journal Name : Am J Respir Cell Mol Biol  / IF = 3.785
Source : Pubmed
60. Bovonsunthonchai S., Witthiwej T., Ngamsombat C., Sathornsumetee S., Vachalathiti R., Muangpaisan W., Hengsomboon P., Thong-On S., Jankhum S., Yangyoo P. .
Effect of spinal tap test on the performance of sit-to-stand, walking, and turning in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus .
Effect of spinal tap test on the performance of sit-to-stand, walking, and turning in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus.  2018.  80  (1): 53-60.
Department : Radiology/Surgery/Medicine/Preventive and Social Medicine
Journal Name : Effect of spinal tap test on the performance of sit-to-stand, walking, and turning in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now