ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 990 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Attatippaholkun N, U-Pratya Y, Supraditaporn P, Lorthongpanich C, Pattanapanyasat K, Issaragrisil S. .
Dengue Virus and Its Relation to Human Glycoprotein IIb/IIIa Revealed by Fluorescence Microscopy and Flow Cytometry. .
Viral Immunol.  2017.  30  (9): 654-661.
Department : Medicine/Siriraj Center of Excellence for Stem Cell Research
Journal Name : Viral Immunol  / IF = 1.432
Source : Pubmed
32. Atwal S., Giengkam S., Chaemchuen S., Dorling J., Kosaisawe N., VanNieuwenhze M., Sampattavanich S., Schumann P., Salje J. .
Evidence for a peptidoglycan-like structure in Orientia tsutsugamushi .
Molecular Microbiology.  2017.  105  (3): 440-452.
Department : Pharmacology
Journal Name : Molecular Microbiology  / IF = 3.898
Source : Pubmed
33. Aung T., Ozaki M., Lee M.C., Prakadeeswari G., Bailey J.N.C., Cherecheanu A.P., Kang J.H., Nelson S., Hayashi K., Manabe S.-I., Kazama S., Pakravan M., Moghimi S., Ideta R., Bach-Holm D., Kappelgaard P., Wirostko B., Thomas S., Gaston D., Bedard K., Greer W.L., Yang Z., Chen X., Huang L., Sang J., Jia H., Jia L., Qiao C., Zhang H., Liu X., Zhao B., Wang Y.-X., Xu L., Leruez S., Reynier P. Chatzikyriakidou A., Saravanan V., Venkatesh R., Shivkumar C., Kalpana N., Sarangapani S., Teekhasaenee C., Suwan Y., Supakontanasan W., Pathanapitoon K., Hansapinyo L., Wanichwecharugruang B., Kitnarong N., Sakuntabhai A., Raychaudhuri S., Heegaard S., Kivelä T., Reis A., Kruse F.E., Weinreb R.N., Pasquale L.R., Haines J.L., Thorsteinsdottir U, .
Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci .
Nature Genetics.  2017.  49  (7): 993-1004.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Nature Genetics  / IF = 27.959
Source : Scopus
34. Aungsumat Wangdee, R.N., Arunotai Siriussawakul, M.D., Bencharatana Yokubol, M.D., Chanya Chansawad, Sirirat Rattana-arpa, M.D. .
Interobserver Reliability among Experienced and Inexperienced Anesthesia Personnel during Routine Preoperative Airway Assessment Tests .
Siriraj Medical Journal.  2017.  69  (1): 11-17.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
35. Bachelot, T.; Royce, M.; Villanueva, C.; Melo Cruz, F.; Hegg, R.; Falkson, C.; Jeong, J.; Srimuninnimit, V.; Arce, C. H.; Ridolfi, A.; Lin, C.; Gradishar, W.; Ozguroglu, M.; Cardoso, F.; Azevedo, S. .
Everolimus (EVE) plus letrozole (LET) in patients (pts) with estrogen receptor-positive (ER plus ), human epidermal growth factor receptor 2-negative (HER2-) advanced breast cancer (ABC): Progression-free survival (PFS) subgroup analyses in BOLERO-4 .
ANNALS OF ONCOLOGY.  2017.  28 
Department : Medicine
Journal Name : ANNALS OF ONCOLOGY  / IF = 11.855
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now