ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 990 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 5
Export Excel :
21. Andrews PW, Ben-David U, Benvenisty N, Coffey P, Eggan K, Knowles BB, Nagy A, Pera M, Reubinoff B, Rugg-Gunn PJ, Stacey GN. .
Assessing the Safety of Human Pluripotent Stem Cells and Their Derivatives for Clinical Applications. .
Stem Cell Reports.  2017.  9  (1): 1-4.
Department : Siriraj Center of Excellence for Stem Cell Research
Journal Name : Stem Cell Reports  / IF = 7.338
Source : Pubmed
22. Angkasekwinai, Pornpimon; Sodthawon, Wichuda; Jeerawattanawart, Siranart; Hansakon, Adithap; Pattanapanyasat, Kovit; Wang, Yui-Hsi .
ILC2s activated by IL-25 promote antigen-specific Th2 and Th9 functions that contribute to the control of Trichinella spiralis infection. .
PLOS ONE.  2017.  12  (9):
Department : Research and Development
Journal Name : PLOS ONE  / IF = 2.806
Source : Pubmed
23. Angspatt A., Termwattanaphakdee T., Muangman P., Bunaprasert T. .
Pilot clinical evaluation of poreskin: A human acellular dermal matrix in burn scars .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2017.  100  (4): 441-446.
Department : Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.461
Source : Scopus
24. Aniwan S, Ratanachu-Ek T, Pongprasobchai S, Limsrivilai J, Praisontarangkul OA, Pisespongsa P, Mairiang P, Sangchan A, Sottisuporn J, Wisedopas N, Kullavanijaya P, Rerknimitr R. .
Impact of Fecal Hb Levels on Advanced Neoplasia Detection and the Diagnostic Miss Rate For Colorectal Cancer Screening in High-Risk vs. Average-Risk Subjects: a Multi-Center Study. .
Clin Transl Gastroenterol.  2017.  8 
Department : Medicine
Journal Name : Clin Transl Gastroenterol  / IF = 3.923
Source : Pubmed
25. Aniwan S., Ek T.R., Pongprasobchai S., Limsrivilai J., Praisontarangkul O.A., Pisespongsa P., Mairiang P., Sangchan A., Sottisuporn J., Wisedopas N., Kullavanijaya P., Rerknimitr R. .
The optimal cut-off level of the fecal immunochemical test for colorectal cancer screening in a country with limited colonoscopy resources: A multi-center study from Thailand .
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.  2017.  18  (2): 405-412.
Department : Medicine
Journal Name : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  / IF = 2.514
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now