ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 990 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 2
Export Excel :
6. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Cas L.D., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L.F., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F. .
Data sharing: A new editorial initiative of the international committee of medical journal editors. Implications for the editors´ network .
Arquivos Brasileiros de Cardiologia.  2017.  108  (5): 390-394.
Department : Medicine
Journal Name : Arquivos Brasileiros de Cardiologia  / IF = 1.186
Source : Scopus
7. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Dei Cas L., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L.F., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F. .
Data sharing: A new editorial initiative of the international committee of medical journal editors. implications for the editors’ network [Compartir los datos de los estudios: Una nueva iniciativa editorial del comité internacional de editores de revistas médicas. implicaciones para la red europea de editores cardiovasculares] .
Archivos de Cardiologia de Mexico.  2017.  87  (2): 101-107.
Department : Medicine
Journal Name : Archivos de Cardiologia de Mexico  / IF = 0.400
Source : Scopus
8. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Dei Cas L., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L.F., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F. .
Data Sharing: A New Editorial Initiative of the International Committee of Medical Journal Editors. Implications for the Editors’ Network [Partilha de dados: Uma Nova Iniciativa Editorial do Comité Internacional dos Editores das Revistas Médicas. Implicações para a Rede de Editores] .
Revista Portuguesa de Cardiologia.  2017.  36  (5): 397-403.
Department : Medicine
Journal Name : Revista Portuguesa de Cardiologia  / IF = 1.195
Source : Scopus
9. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Dei Cas L., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L.F., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F. .
Data Sharing: A New Editorial Initiative of the International Committee of Medical Journal Editors. Implications for the Editors' Network .
Revista Portuguesa de Cardiologia.  2017.  36  (5): 397-403.
Department : Medicine
Journal Name : Revista Portuguesa de Cardiologia  / IF = 1.195
Source : Scopus
10. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Dei Cas L., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L.F., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F. .
Data Sharing: A New Editorial Initiative of the International Committee of Medical Journal Editors. Implications for the Editors’ Network.
Revista Colombiana de Cardiologia.  2017.  24  (3): 204-210.
Department : Medicine
Journal Name : Revista Colombiana de Cardiologia  / IF = 0.109
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now