ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 990 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 198
Export Excel :
986. Zhang J., Upala S., Sanguankeo A. .
Relationship between vitamin D deficiency and diabetic retinopathy: a meta-analysis .
Canadian Journal of Ophthalmology.  2017.  52  S39-S44.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : Canadian Journal of Ophthalmology  / IF = 1.543
Source : Scopus
987. Zinboonyahgoon N., Issa M. .
Serotonin syndrome .
Pain Medicine: An Essential Review.  2017.  201-202.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Pain Medicine: An Essential Review
Source : Scopus
988. Zinboonyahgoon N., Schreiber K., Zeballos J., Gareau R., Zaccagnino M., Beagan C., Janfaza D., Liu X., Vlassakov K. .
Continuous femoral nerve block for knee arthroplasty: A comparison of three evolving regimens .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2017.  100  (9): 997-1006.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.461
Source : Scopus
989. Zinboonyahgoon N., Valovska A.T. .
Pudendal nerve block .
Pain Medicine: An Essential Review.  2017.  353-356.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Pain Medicine: An Essential Review
Source : Scopus
990. อนัญญา พงษ์ไพบูลย์, ประเทือง นาคสิทธิ์, สุนันท์ มีเทศ.
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านการประเมินเพื่อพัฒนาด้วยระบบออนไลน์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
เวชบันทึกศิริราช.  2017.  2560  (3): 160-165.
Department : Pathology
Journal Name : เวชบันทึกศิริราช
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now