ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 990 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
Export Excel :
66. Braun D.A., Rao J., Mollet G., Schapiro D., Daugeron M.-C., Tan W., Gribouval O., Boyer O., Revy P., Jobst-Schwan T., Schmidt J.M., Lawson J.A., Schanze D., Ashraf S., Ullmann J.F.P., Hoogstraten C.A., Boddaert N., Collinet B., Martin G., Liger D., Lovric S., Furlano M., Guerrera I.C., Sanchez-Ferras O., Hu J.F., Boschat A.-C., Sanquer S., Menten B., Vergult S., De Rocker N., Airik M., Hermle T., Shril S., Widmeier E., Yung Gee H., Choi W.-I., Sadowski C.E., Pabst W.L., Warejko J.K., Daga A., Basta T., Matejas V., Scharmann K., Kienast S.D., Behnam B., Beeson B., Begtrup A., Bruce M., Ch'Ng G.-S., Lin S.-P., Chang J.-H., Chen C.-H., Cho M.T., Gaffney P.M., Gipson P.E., Hsu C.-H., Kari J.A., Ke Y.-Y., Kiraly-Borri C., Lai W.-M., Lemyre E., Littlejohn R.O., Masri A., Moghtaderi M., Nakamura K., Ozaltin F., Praet M., Prasad C., Topaloglu R., Vester U., Viskochil D.H., Vatanavicharn N., Kannu P., Chitayat D. .
Mutations in KEOPS-complex genes cause nephritic syndrome with primary microcephaly .
Nature Genetics.  2017.  49  (10): 1529-1538.
Department : Pediatrics
Journal Name : Nature Genetics  / IF = 27.959
Source : Scopus
67. Buaboonnam J., Charuvanij S. .
Severe deferiprone-induced arthropathy in young adolescent successfully treated with intraarticular triamcinolone acetonide injection: A case report .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2017.  100  (7): 815-817.
Department : Pediatrics
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.461
Source : Scopus
68. Budtz-Lilly J., Hongku K., Sonesson B., Dias N., Resch T. .
Endovascular redo aortic surgery .
Journal of Cardiovascular Surgery.  2017.  58  (6): 854-860.
Department : Surgery
Journal Name : Journal of Cardiovascular Surgery  / IF = 2.179
Source : Scopus
69. Bunman S, Dumavibhat N, Chatthanawaree W, Intalapaporn S, Thuwachaosuan T, Thongchuam C.
Current Treatment of Malignant Mesothelioma.
The Bangkok Medical Journal.  2017.  7  (13): 95-98.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : The Bangkok Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
70. Bunyaratavej S, Leeyaphan C, Rujitharanawong C, Muanprasat C, Matthapan L. .
Clinical and Laboratory Characteristics of a Tinea Capitis Outbreak Among Novice Buddhist Monks. .
Pediatr Dermatol.  2017.  34  (3): 371-373.
Department : Dermatology
Journal Name : Pediatr Dermatol  / IF = 0.990
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now