ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 990 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
Export Excel :
56. Boriboonhirunsarn D, Pradyachaipimol A, Viriyapak B. .
Incidence of superimposed preeclampsia among pregnant Asian women with chronic hypertension. .
Hypertens Pregnancy.  2017.  36  (2): 226-231.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Hypertens Pregnancy  / IF = 1.099
Source : Pubmed
57. Boriboonhirunsarn D., Chaopothong P., Jirasawas T. .
Blood Transfusion in Elective Abdominal Gynecologic Surgery .
Journal of Gynecologic Surgery.  2017.  33  (6): 231-235.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Journal of Gynecologic Surgery  / IF = 0.151
Source : Scopus
58. Boriboonhirunsarn D., Tangthasana S. .
Effects of pre-pregnancy weight on incidence of large for gestational age newborn in pregnant women with gestational diabetes mellitus .
International Journal of Diabetes in Developing Countries.  2017.  37  (2): 107-111.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : International Journal of Diabetes in Developing Countries  / IF = 0.366
Source : Scopus
59. Bousquet J., Farrell J., Crooks G., Hellings P., Bel E.H., Bewick M., Chavannes N.H., De Sousa J.C., Cruz A.A., Haahtela T., Joos G., Khaltaev N., Malva J., Muraro A., Nogues M., Palkonen S., Pedersen S., Robalo-Cordeiro C., Samolinski B., Strandberg T., Valiulis A., Yorgancioglu A., Zuberbier T., Bedbrook A., Aberer W., Adachi M., Agusti A., Akdis C.A., Akdis M., Ankri J., Alonso A., Annesi-Maesano I., Ansotegui I.J., Anto J.M., Arnavielhe S., Arshad H., Bai C., Baiardini I., Bachert C., Baigenzhin A.K., Barbara C., Bateman E.D., Beghé B., Kheder A.B., Bennoor K.S., Benson M., Bergmann K.C., Bieber T., Bindslev-Jensen C., Bjermer L., Blain H., Blasi F., Boner A.L., Bonini M., Bonini S., Bosnic-Anticevitch S., Boulet L.P., Bourret R., Bousquet P.J., Braido F., Briggs A.H., Brightling C.E., Brozek J., Buhl R., Vichyanond P.
Erratum to: Scaling up strategies of the chronic respiratory disease programme of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Action Plan B3: Area 5).
Clinical and Translational Allergy.  2017.  7  (1):
Department : Pediatrics
Journal Name : Clinical and Translational Allergy  / IF = 3.239
Source : Scopus
60. Bousquet, J.; Farrell, J.; Crooks, G.; Hellings, P.; Bel, E. H.; Bewick, M.; Chavannes, N. H.; de Sousa, J. Correia; Cruz, A. A.; Haahtela, T.; Joos, G.; Khaltaev, N.; Malva, J.; Muraro, A.; Nogues, M.; Palkonen, S.; Pedersen, S.; Robalo-Cordeiro, C.; Samolinski, B.; Strandberg, T.; Valiulis, A.; Yorgancioglu, A.; Zuberbier, T.; Bedbrook, A.; Vichyanond, P.
Scaling up strategies of the chronic respiratory disease programme of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Action Plan B3: Area 5) .
CLINICAL AND TRANSLATIONAL ALLERGY.  2017.  6 
Department : Pediatrics
Journal Name : CLINICAL AND TRANSLATIONAL ALLERGY  / IF = 3.239
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now