ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 990 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 10
Export Excel :
46. Bigliardi P., Langer S., Cruz J.J., Kim S.W., Nair H., Srisawasdi G. .
An Asian Perspective on Povidone Iodine in Wound Healing .
Dermatology.  2017.  233  (2-3): 223-233.
Department : Rehabilitation medicine
Journal Name : Dermatology  / IF = 1.598
Source : Scopus
47. Boehmer, John P.; Sriratanasathavorn, Charn; Fisher, John; Bransford, Paris; Chan, Rodrigo; Sweeney, Robert J.; Ahmed, Rezwan; Zhang, Yi; Averina, Viktoria; An, Qi; Thakur, Pramodsingh .
Heart Failure Diagnostics Sensor Measurements Change Prior to Heart Failure Decompensation Events .
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE.  2017.  23  (8): S65-S65.
Department : Her Majesty Cardiac Center
Journal Name : JOURNAL OF CARDIAC FAILURE  / IF = 3.765
Source : ISI
48. Boonaiam S., Chaiprasert A., Prammananan T., Leechawengwongs M. .
Genotypic analysis of genes associated with isoniazid and ethionamide resistance in MDR-TB isolates from Thailand. .
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.  2017.  16  (4): 396-399.
Department : Microbiology
Journal Name : Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  / IF = 5.292
Source : Scopus
49. Boonarkart C., Suptawiwat O., Sakorn K., Puthavathana P., Auewarakul P. .
Exposure to cold impairs interferon-induced antiviral defense .
Archives of Virology.  2017.  1-7.
Department : Microbiology
Journal Name : Archives of Virology  / IF = 2.058
Source : Scopus
50. Boonchai W., Sirikudta W., Kasemsarn P. .
Characteristics of latex glove usage and glove-related symptoms among health care workers in each work sector of a university hospital .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2017.  100  (5): 558-564.
Department : Dermatology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.461
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now