ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 6
Export Excel :
26. Aurpibul L., Sricharoenchai S., Wittawatmongkol O., Sirisanthana V., Phongsamart W., Sudjaritruk T., Chokephaibulkit K. .
Vitamin D status in perinatally HIV-infected Thai children receiving antiretroviral therapy .
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism.  2016.  29  (4): 407-411.
Department : Pediatrics
Journal Name : Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism  / IF = 0.912
Source : Scopus
27. Aurpibul L., Teerananchai S., Prasitsuebsai W., Sudjaritruk T., Kosalaraksa P., Kurniati N., Truong K.H., Do V.C., van Nguyen L., Chokephaibulkit K., Singtoroj T., Kerr S.J., on behalf of the TASER-Pediatrics Study Group .
Therapeutic Drug Monitoring of Lopinavir in HIV-infected Children on Second-line Antiretroviral Therapy in Asia .
Therapeutic Drug Monitoring.  2016. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Therapeutic Drug Monitoring  / IF = 2.094
Source : Scopus
28. Baek J.Y., Kang C.-I., Kim S.H., Ko K.S., Chung D.R., Peck K.R., Hsueh P.-R., Thamlikitkul V., So T.M.K., Lee N.Y., Song J.-H. .
In vitro activity of Tedizolid phosphate against multidrug-resistant Streptococcus pneumoniae isolates from Asian countries .
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease.  2016.  85  (2): 218-220.
Department : Medicine
Journal Name : Diagnostic Microbiology and Infectious Disease  / IF = 2.450
Source : Scopus
29. Bamrungsap, S; Treetong, A; Apiwat, C; Wuttikhun, T; Dharakul, T .
SERS-fluorescence dual mode nanotags for cervical cancer detection using aptamers conjugated to gold-silver nanorods .
MICROCHIMICA ACTA.  2016.  183  (1): 249-256.
Department : Immunology
Journal Name : MICROCHIMICA ACTA  / IF = 4.831
Source : Scopus
30. Barba-Spaeth G, Dejnirattisai W, Rouvinski A, Vaney MC, Medits I, Sharma A, Simon-Lorière E, Sakuntabhai A, Cao-Lormeau VM, Haouz A, England P, Stiasny K, Mongkolsapaya J, Heinz FX, Screaton GR, Rey FA. .
Structural basis of potent Zika-dengue virus antibody cross-neutralization. .
Nature.  2016.  536  (7614): 48-53.
Department : Research and Development
Journal Name : Nature  / IF = 38.138
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now