ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 4
Export Excel :
16. Ariyawatkul T., Chotigavanichaya C., Kaewpornsawan K., Eamsobhana P. .
The comparison between computer-assisted hexapods and ilizarov apparatus in gradual tibial deformity correction: A preliminary study .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (10): 1126-1130.
Department : Orthopedics Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.461
Source : Scopus
17. Ariyawatkul T., Kaewpornsawan K., Chotigavanichaya C., Eamsobhana P. .
The results of lengthening in congenital posteromedial angulation of tibia .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (10): 1137-1141.
Department : Orthopedics Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.461
Source : Scopus
18. Arkachaisri T, Tang SP, Daengsuwan T, Phongsamart G, Vilaiyuk S, Charuvanij S, Hoh SF, Tan JH, Das L, Ang E, Lim W, Chan YH, Bernal CB; Asia Pacific Pediatric Rheumatology Education and Research Network. .
Paediatric rheumatology clinic population in Southeast Asia: are we different? .
Rheumatology (Oxford). 2016.  2016. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Rheumatology (Oxford). 2016  / IF = 4.524
Source : Pubmed
19. Aroonpruksakul, N; Stimanont, T; Pianchob, P .
The prevalence of inappropriate blood tests in pediatric patients scheduled for elective surgery in Thailand: a retrospective chart review .
ASIAN BIOMEDICINE.  2016.  9  (6): 809-815.
Department : Anesthesiology
Journal Name : ASIAN BIOMEDICINE  / IF = 0.134
Source : ISI
20. Arunphalungsanti K, Pichitpornchai C.
Effects of Prosody on Spoken Thai Word Perception in Pre-attentive Brain Processing: a Pilot Study. .
Songklanakarin Journal of Science and Technology.  2016.  38  (5):
Department : Physiology
Journal Name : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now