ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 24
Export Excel :
116. Chinachoti, T., Attawattanakul, J., Luansritisakul, C. .
Quality of Life after Total Knee Replacement at Siriraj Hospital, Thailand .
Siriraj Medical Journal .  2016.  68  (2): 72-78.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal 
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
117. Chinprateep B., Ratanasit N., Chanchairujira T. .
Prevalence and factors associated with left ventricular systolic dysfunction in end-stage renal disease patients on dialysis .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (6): 653-658.
Department : Medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.375
Source : Scopus
118. Chiowchanwisawakit P, Wattanamongkolsil L, Srinonprasert V, Petcharat C, Siriwanarangsun P, Katchamart W. .
Developing the Thai Siriraj Psoriatic Arthritis Screening Tool and validating the Thai Psoriasis Epidemiology Screening Tool and the Early Arthritis for Psoriatic Patients questionnaire. .
Rheumatol Int.  2016.  36  (10): 1459-1468.
Department : Medicine/Research and Development/Radiology
Journal Name : Rheumatol Int  / IF = 1.702
Source : Pubmed
119. Chirapapaisan, N; Likitgorn, T; Pleumchitchom, M; Sakiyalak, D; Banhiran, W; Saiman, M; Chuenkongkaew, W .
Diurnal changes in retinal nerve fiber layer thickness with obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome .
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY.  2016.  9  (7): 979-983.
Department : Ophthalmology/Otorhinolaryngology
Journal Name : INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY  / IF = 0.939
Source : ISI
120. Chirathaworn C., Supputtamongkol Y., Lertmaharit S., Poovorawan Y. .
Cytokine levels as biomarkers for leptospirosis patients .
Cytokine.  2016.  85  80-82.
Department : medicine
Journal Name : Cytokine  / IF = 2.940
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now