ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 23
Export Excel :
111. Chieochansin T., Vutithanachot V., Phumpholsup T., Posuwan N., Theamboonlers A., Poovorawan Y. .
The prevalence and genotype diversity of Human Rotavirus A circulating in Thailand, 2011-2014 .
Infection, Genetics and Evolution.  2016.  37  129-136.
Department : Research and Development
Journal Name : Infection, Genetics and Evolution  / IF = 2.591
Source : Scopus
112. Chierakul N., Boonsuk J., Muangman N., Totanarungroj K. .
Radiographic features for predicting smear-negative pulmonary tuberculosis .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (6): 697-701.
Department : Medicine/Radiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.375
Source : Scopus
113. Chinachoti T., Makarasara W. .
Incidence of delayed recovery from femoral nerve block in total knee arthroplasty .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (5): 585-588.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.375
Source : Scopus
114. Chinachoti T., Rattana-Arpa S., Puntigo M. .
Appropriate size of laryngeal mask airway in thai children: Is it age or weight that better correlated? .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (7): 811-815.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.375
Source : Scopus
115. Chinachoti, T., Jongthansesthakul, K., Limratana, P., Toomtong, P. .
PREDICTED FACTORS OF PROLONGED POSTOPERATIVE ICU ADMISSION MORE THAN FOUR DAYS: THAI TERTIARY UNIVERSITY HOSPITAL  .
Siriraj Medical Journal .  2016.  68  (5): 277-283.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal 
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now