ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 177
Export Excel :
881. Wanitphakdeedecha R., Ungaksornpairote C., Kaewkes A., Sathaworawong A., Lektrakul N., Manuskiatti W. .
The efficacy of two formulations of botulinum toxin type A for masseter reduction: a split-face comparison study .
Journal of Dermatological Treatment.  2016.  1-4.
Department : Radiology/Dermatology
Journal Name : Journal of Dermatological Treatment  / IF = 1.857
Source : Scopus
882. Wanitphakdeedecha, R; Thanomkitti, K; Bunyaratavej, S; Manuskiatti, W .
Efficacy and safety of 1064-nm Nd:YAG laser in treatment of onychomycosis .
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT.  2016.  27  (1): 75-79.
Department : Dermatology
Journal Name : JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT  / IF = 1.857
Source : Scopus
883. Wannaiampikul, S; Phonrat, B; Tungtrongchitr, A; Limwongse, C; Chongviriyaphan, N; Santiprabhob, J; Tungtrongchitr, R .
Genetic variant screening of MC3R and MC4R genes in early-onset obese children and their relatives among a Thai population: family-based study .
GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH.  2016.  14  (4): 18090-18102.
Department : Parasitology/Medicine/Pediatrics
Journal Name : GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH  / IF = 0.764
Source : ISI
884. Wataganara T., Bui T.-H., Choy K.W., Leung T.Y. .
Debates on fetal fraction measurement and DNA-based noninvasive prenatal screening: time for standardisation? .
BJOG.  2016.  123  31-35.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : BJOG  / IF = 4.096
Source : Scopus
885. Wataganara, T; Ebrashy, A; Aliyu, LD; de Sa, RAM; Pooh, R; Kurjak, A; Sen, C; Adra, A; Stanojevic, M .
Fetal magnetic resonance imaging and ultrasound .
JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE.  2016.  44  (5): 533-542.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE  / IF = 1.798
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now