ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17
Export Excel :
81. Chaiyarit S., Singhto N., Thongboonkerd V.
Calcium oxalate monohydrate crystals internalized into renal tubular cells are degraded and dissolved by endolysosomes .
Chemico-Biological Interactions.  2016.  246  30-35.
Department : Research and Development
Journal Name : Chemico-Biological Interactions  / IF = 2.618
Source : Scopus
82. Chaiyasoot, Walailak, Pongpanumaspaisan, Thana, Tongdee, Trongtum, Thamtorawat, Somrach .
PRE-OPERATIVE EMBOLIZATION FOR BONE TUMORS; SINGLE CENTER EXPERIENCE .
Siriraj Medical Journal .  2016.  68  (6): 332-338.
Department : Radiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal 
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
83. Chaiyawong, N., Thorsuwan, S., Thongam, J., Srisuma S.
Changes in Asporin Expression of Newborn Mouse Lungs after Hyperoxia. Proceeding of Graduate Research Forum 2016. An academic conference for Graduate Student in Faculty of Medicine Siriraj Hospital, MU.
Siriraj International Conference in Medicine and Public Health [SICMPH 2016].  2016. 
Department : Physiology
Journal Name : Siriraj International Conference in Medicine and Public Health [SICMPH 2016]
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
84. Chalermpichai, Thiwarphorn; Ratintorn, Ameporn; Sindhu, Siriorn; Ratanasuwan, Winai; Reynolds, Nancy .
Factors Associated with the Retention in Care After Delivery among Thai Mothers with HIV .
PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH.  2016.  20  (3): 225-237.
Department : Preventive and social medicine
Journal Name : PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH
Source : ISI
85. Chanchai W., Songkham W., Ketsomporn P., Sappakitchanchai P., Siriwong W., Robson M.G. .
The impact of an ergonomics intervention on psychosocial factors and musculoskeletal symptoms among Thai hospital orderlies .
International Journal of Environmental Research and Public Health.  2016.  13  (5):
Department : Patient Transfer Service
Journal Name : International Journal of Environmental Research and Public Health  / IF = 2.471
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now