ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 16
Export Excel :
76. Cha MK, Kang CI, Kim SH, Thamlikitkul V, So TM, Ha YE, Chung DR, Peck KR, Song JH. .
Emergence and Dissemination of ST131 Escherichia coli Isolates Among Patients with Hospital-Acquired Pneumonia in Asian Countries. .
Microb Drug Resist.  2016. 
Department : medicine
Journal Name : Microb Drug Resist  / IF = 2.554
Source : Pubmed
77. Chaiprasongsuk A, Lohakul J, Soontrapa K, Sampattavanich S, Akarasereenont P, Panich U. .
Activation of Nrf2 reduces UVA-mediated MMP-1 upregulation via MAPK/AP-1 signaling cascades: the photoprotective effects of sulforaphane and hispidulin. .
J Pharmacol Exp Ther.  2016. 
Department : Pharmacology
Journal Name : J Pharmacol Exp Ther  / IF = 3.760
Source : Pubmed
78. Chaiprasongsuk A., Onkoksoong T., Pluemsamran T., Limsaengurai S., Panich U. .
Photoprotection by dietary phenolics against melanogenesis induced by UVA through Nrf2-dependent antioxidant responses .
Redox Biology.  2016.  8  79-90.
Department : Pharmacology
Journal Name : Redox Biology  / IF = 6.235
Source : Scopus
79. Chaisiriwong, L; Wanitphakdeedecha, R; Sitthinamsuwan, P; Sampattavanich, S; Chatsiricharoenkul, S; Manuskiatti, W; Panich, U .
A Case-Control Study of Involvement of Oxidative DNA Damage and Alteration of Antioxidant Defense System in Patients with Basal Cell Carcinoma: Modulation by Tumor Removal .
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.  2016. 
Department : Pharmacology/Pathology/Dermatology
Journal Name : Oxidative Medicine and Cellular Longevity  / IF = 4.492
Source : ISI
80. Chaiwat O., Suwannasri W., Sak-Aroonchai J., Kanavitoon S., Piriyapathsom A., Sirisatjawat C., Kulana N. .
Incidence and outcomes of acute lung injury in thesurgical intensive care unit of a tertiary care hospital inBangkok, Thailand .
Asian Biomedicine.  2016.  10  (4): 379-385.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Asian Biomedicine  / IF = 0.134
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now