ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
Export Excel :
56. Boye, M; Wang, X; Srimuninnimit, V; Kang, JH; Tsai, CM; Orlando, M; Puri, T; Kim, JS; Rajan, N; Yang, JCH .
First-Line Pemetrexed Plus Cisplatin Followed by Gefitinib Maintenance Therapy Versus Gefitinib Monotherapy in East Asian Never-Smoker Patients With Locally Advanced or Metastatic Nonsquamous Non-Small-cell Lung Cancer: Quality of Life Results From a Randomized Phase III Trial .
CLINICAL LUNG CANCER.  2016.  17  (2): 150-160.
Department : medicine
Journal Name : CLINICAL LUNG CANCER  / IF = 3.030
Source : ISI
57. Braido F., Scichilone N., Lavorini F., Usmani O.S., Dubuske L., Boulet L.P., Mosges R., Nunes C., Sanchez-Borges M., Ansotegui I.J., Ebisawa M., Levi-Schaffer F., Rosenwasser L.J., Bousquet J., Zuberbier T., Canonica G.W., Cruz A., Yanez A., Yorgancioglu A., Deleanu D., Rodrigo G., Berstein J., Ohta K., Vichyanond P., Pawankar R., Gonzalez-Diaz S.N., Nakajima S., Slavyanskaya T., Fink-Wagner A., Loyola C.B., Ryan D., Passalacqua G., Celedon J., Ivancevich J.C., Dobashi K., Zernotti M., Akdis M., Benjaponpitak S., Bonini S., Burks W., Caraballo L., El-Sayed Z.A., Fineman S., Greenberger P., Hossny E., Ortega-Martell J.A., Saito H., Tang M., Zhang L. .
Manifesto on small airway involvement and management in asthma and chronic obstructive pulmonary disease: an Interasma (Global Asthma Association - GAA) and World Allergy Organization (WAO) document endorsed by Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) and Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) .
World Allergy Organization Journal.  2016.  9  (1): 1-6.
Department : Pediatrics
Journal Name : World Allergy Organization Journal  / IF = 6.530
Source : Scopus
58. Brown K.E., Elayan F.A., Li J., Mohammad E., Pacharn P., Liu Z.F. .
To exempt or not to exempt non-accelerated filers from compliance with the auditor attestation requirement of Section 404(b) of the Sarbanes–Oxley Act .
Research in Accounting Regulation.  2016.  28  (2): 86-95.
Department : Pediatrics
Journal Name : Research in Accounting Regulation  / IF = 0.500
Source : Scopus
59. Bumrungpert A., Pavadhgul P., Kalpravidh R.W. .
Camellia Oil-Enriched Diet Attenuates Oxidative Stress and Inflammatory Markers in Hypercholesterolemic Subjects. .
Journal of Medicinal Food.  2016.  19  (9): 895-898.
Department : Biochemistry
Journal Name : Journal of Medicinal Food  / IF = 1.844
Source : ISI
60. Bunman S., Dumavibhat N., and Larbcharoensub N.
Evaluation of liver and kidney toxicity in rats receiving proteoglycans from fish cartilage for the acceleration of burn wound healing.
Bangkok Med J..  2016.  11  11-16.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : Bangkok Med J.
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now