ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 10
Export Excel :
46. Boon-yasidhi, V; Naiwatanakul, T; Chokephaibulkit, K; Lolekha, R; Leowsrisook, P; Chotpitayasunond, T; Wolfe, M .
Effect of HIV diagnosis disclosure on psychosocial outcomes in Thai children with perinatal HIV infection .
INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS.  2016.  27  (4): 288-295.
Department : Pediatrics
Journal Name : INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS  / IF = 1.300
Source : ISI
47. Boonyasiri, A; Thaisiam, P; Permpikul, C; Judaeng, T; Suiwongsa, B; Apiradeewajeset, N; Fakthongphan, T; Suddee, S; Laoagtipparos, W; Thamlikitkul, V .
Effectiveness of Chlorhexidine Wipes for the Prevention of Multidrug-Resistant Bacterial Colonization and Hospital-Acquired Infections in Intensive Care Unit Patients: A Randomized Trial in Thailand .
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY.  2016.  37  (3): 245-253.
Department : medicine/งานโรคติดเชื้อ/ฝ่ายการพยาบาล/ฝ่ายเภสัชกรรม
Journal Name : INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY  / IF = 3.669
Source : Pubmed
48. Boonyasirinant, T; Halliburton, SS; Schoenhagen, P; Lieber, ML; Flamm, SD .
Absence of coronary sinus tributaries in ischemic cardiomyopathy: An insight from multidetector computed tomography cardiac venographic study .
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR COMPUTED TOMOGRAPHY.  2016.  10  (2): 156-161.
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF CARDIOVASCULAR COMPUTED TOMOGRAPHY  / IF = 2.472
Source : Scopus
49. Boriboonhirunsarn D, Watananirun K, Sompagdee N. .
Decision-to-delivery interval in pregnant women with intrapartum non-reassuring fetal heart rate patterns. .
J Eval Clin Pract.  2016. 
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : J Eval Clin Pract  / IF = 1.053
Source : Pubmed
50. Boriboonhirunsarn D. .
Second trimester weight gain > 7 kg increases the risk of gestational diabetes after normal first trimester screening. .
J Obstet Gynaecol Res. 2016.  2016. 
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : J Obstet Gynaecol Res. 2016  / IF = 1.091
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now