ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Boon-Yasidhi V, Naiwatanakul T, Chokephaibulkit K, Lolekha R, Leowsrisook P, Chotpitayasunond T, Wolfe M.
Effect of HIV diagnosis disclosure on psychosocial outcomes in Thai children with perinatal HIV-Infection.
Int J STD AIDS.  2015.  2015 Mar 30 
Department : Department of Pediatrics
Journal Name : Int J STD AIDS  / IF = 1.054
Source : Pubmed
37. Boonyaviwat O., Pacharn P., Jirapongsananuruk O., Vichyanond P., Visitsunthorn N. .
Role of atopy patch test for diagnosis of food allergy-related gastrointestinal symptoms in children.
Pediatric Allergy and Immunology.  2015. 
Department : Pediatrics
Journal Name : Pediatric Allergy and Immunology  / IF = 3.397
Source : Scopus
38. Boriboonhirunsarn D, Kasempipatchai V. .
Incidence of large for gestational age infants when gestational diabetes mellitus is diagnosed early and late in pregnancy. .
J Obstet Gynaecol Res.  2015.  42  (3): 273-278.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : J Obstet Gynaecol Res  / IF = 1.072
Source : Pubmed
39. Bousquet J, Schunemann HJ, Fonseca J, Samolinski B, Bachert C, Canonica GW, Casale T, Cruz AA, Demoly P, Hellings P, Valiulis A, Wickman M, Zuberbier T, Bosnic-Anticevitch S, Bedbrook A, Bergmann KC, Caimmi D, Dahl R, Fokkens WJ, Grisle I, Lodrup Carlsen K, Mullol J, et al.
MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis): The new generation guideline implementation.
Allergy.  2015.  2015 Jul 4 
Department : Department of Pediatrics
Journal Name : Allergy  / IF = 6.028
Source : Pubmed
40. Bunchorntavakul C., Maneerattanaporn M., Chavalitdhamrong D. .
Management of patients with hepatitis C infection and renal disease.
World Journal of Hepatology.  2015.  7  (2): 213-225.
Department : Medicine
Journal Name : World Journal of Hepatology  / IF = 2.484
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now