ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 6
Export Excel :
26. Banhiran W, Assanasen P, Tantilipikorn P, Nujchanart N, Voraprayoon S, Bunnag C. .
A randomized study of temperature-controlled versus bipolar radiofrequency for inferior turbinate reduction. .
Eur Arch Otorhinolaryngol.  2015.  272  (10): 2877-2884.
Department : Oto-Rhino-Laryngology
Journal Name : Eur Arch Otorhinolaryngol  / IF = 1.545
Source : Pubmed
27. Blay J.-Y., Shen L., Kang Y.-K., Rutkowski P., Qin S., Nosov D., Wan D., Trent J., Srimuninnimit V., Papai Z., Le Cesne A., Novick S., Taningco L., Mo S., Green S., Reichardt P., Demetri G.D. .
Nilotinib versus imatinib as first-line therapy for patients with unresectable or metastatic gastrointestinal stromal tumours (ENESTg1): A randomised phase 3 trial .
The Lancet Oncology.  2015.  16  (5): 550-560.
Department : Medicine
Journal Name : The Lancet Oncology  / IF = 25.478
Source : Scopus
28. Boonchai W, Maneeprasopchoke P, Suiwongsa B, Kasemsarn P. .
Assessment of nickel and cobalt release from jewelry from a non-nickel directive country.
Dermatitis.  2015.  26  (1): 44-48.
Department : Dermatology
Journal Name : Dermatitis  / IF = 3.747
Source : Pubmed
29. Boonchai W, Sathaworawong A, Wongpraparut C, Wanitphakdeedecha R.
The sensitization potential of sunscreen after ablative fractional skin resurfacing using modified human repeated insult patch test.
J Dermatolog Treat.  2015.  2015 Jan 30:1-4 
Department : Department of Dermatology
Journal Name : J Dermatolog Treat  / IF = 1.669
Source : Pubmed
30. Boonnak, K; Suttitheptumrong, A; Jotekratok, U; Pattanakitsakul, SN .
PHYLOGENETIC ANALYSIS REVEALS GENETIC VARIATIONS OF DENSOVIRUS ISOLATED FROM FIELD MOSQUITOES IN BANGKOK AND SURROUNDING REGIONS .
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH.  2015.  46  (2): 207-214.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH  / IF = 0.719
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now