ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 37
Export Excel :
181. Krittayaphong, Rungroj; Ariyachaipanich, Aekarach .
Heart Transplant in Asia .
HEART FAILURE CLINICS.  2015.  11  (4): 563-572.
Department : Medicine
Journal Name : HEART FAILURE CLINICS  / IF = 1.844
Source : Scopus
182. Kulanuwat S., Santiprabhob J., Phonrat B., Limwongse C., Tungtrongchitr A., Chongviriyaphan N., Tungtrongchitr R.
Association between rs155971 in the PCSK1 gene and the lipid profile of obese Thai children: A family-based study.
Genetics and Molecular Research.  2015.  14  (3): 9136-9144.
Department : Department of Pediatrics
Journal Name : Genetics and Molecular Research  / IF = 0.775
Source : Scopus
183. Kulvitya L, Kitsommart R, Chayawat P .
Comparisons of respiratory distress of extremely preterm infants between infants born to multifetal pregnancies and singletons at Siriraj Hospital .
Thai J Pediatr.  2015.  54  (1): 8-16.
Department : Pediatrics/Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Thai J Pediatr  / IF = 0.052
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
184. Kummalue T, Inoue T, Miura Y, Narusawa M, Inoue H, Komatsu N, Wanachiwanawin W, Sugiyama D, Tani K. .
Ribosomal protein L11- and retinol dehydrogenase 11-induced erythroid proliferation without erythropoietin in UT-7/Epo erythroleukemic cells. .
Exp Hematol.  2015.  43  (5): 414-423.
Department : Medicine
Journal Name : Exp Hematol  / IF = 2.475
Source : Pubmed
185. Kumsiri R, Troye-Blomberg M, Pattanapanyasat K, Krudsood S, Maneerat Y. .
IgE low affinity receptor (CD23) expression, Plasmodium falciparum specific IgE and tumor necrosis factor-alpha production in Thai uncomplicated and severe falciparum malaria patients. .
Acta Trop.  2015.  154  25-33.
Department : Research and Development
Journal Name : Acta Trop  / IF = 2.270
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now